Jak gaming ovlivňuje naše zdraví?

Tomáš Novotný
Tomáš Novotný 22. 12. 2022
2 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Jak gaming ovlivňuje naše zdraví?
 • Nadměrné hraní počítačových her je spojeno se sníženou kvalitou spánku a s nadváhou.
 • Jiné studie zase pozorují pozitivní vliv gamingu na mozkové funkce.
 • Zvlášť u děti hrozí riziko vybudování závislosti.

Hraní videoher se postupně stává nedílnou součástí našich životů. Zdaleka totiž už neplatí, že hry jsou jen pro děti, jak dokazuje evropská statistika z roku 2020:

 • 50 % Evropanů pravidelně hraje videohry.
 • Největší podíl hráčů je ve věku 11–14 let (79 %) a 15–24 let (72 %).
 • Ženy tvoří 47 % z hráčů videoher.
 • Mezi nejúspěšnější videohry v Evropě patří League of Legends, Call of Duty a Overwatch.

Méně už se ví o tom, jaký skutečný vliv má hraní videoher na lidské zdraví. Jelikož jde o relativně mladý fenomén, studií prozatím stále není mnoho a závěry nejsou nijak jednoznačné.

Zlepšuje hraní počítačových her funkce mozku?

Hraní videoher na herních konzolích či počítačích je stále tak trochu kontroverzním tématem. Více než čtvrtina dospělých považuje hraní počítačových her za ztrátu času a pravdou také je, že pokud se někdy mluví o účincích na zdraví, zmiňují se spíše ty negativní. Dnes však již celá řada studií poukazuje na to, že hraní počítačových her má i pozitivní vliv na lidské zdraví. Zmiňují se primárně účinky na fungování mozku:

 • Ve studii z roku 2013 na 42 mladých dospělých bylo ukázáno, že hraní akčních videoher zlepšuje krátkodobou paměť.
 • Studie z roku 2015 provedená na 36 dospělých jedincích ukázala, že hraní akčních videoher (Call of Duty, Battlefield) pozitivně ovlivňuje reakční čas a pozornost.
 • Ve studii z roku 2017 na 167 dospívajících jedincích bylo ukázáno, že pravidelné hraní videoher pozitivně ovlivňuje pracovní paměť. Ta se od té krátkodobé liší tím, že vyhodnocuje složitější situace.

V souhrnné meta-analýze z roku 2019 odborníci uvádí, že pozitivní vliv hraní videoher na mozkové funkce se neprojevuje u všech her stejně, větší vliv mají 3D hry nebo logické videohry. Pozitivní účinky byly zjištěno po alespoň 16 hodinách hraní videoher, což při frekvenci hraní 4 hodiny týdně znamená nejméně 1 měsíc pravidelného hraní videoher.

O něco skeptičtější postoj k této problematice mají němečtí vědci v publikaci z roku 2019. Pozitivní vliv hraní videoher na mozkové činnosti je dle jejich názoru specifický jen pro některé videohry a zdaleka ne pro všechny hráče. Největší benefity shledávají ve zlepšení pozornosti a prostorové představivosti, pozitivní vliv na paměť vidí prozatím jako neprůkazný.

Zvyšují akční videohry agresivitu, nebo je to jen mýtus?

Poměrně často zmiňovaným argumentem proti hraní videoher je podpora násilí a agresivity. Týká se to primárně akčních videoher, mezi které spadají například GTA, Call of Duty nebo Battlefield.

Studie však nepotvrzují kauzální vztah mezi hraním akčních videoher a zvýšeným projevem násilí. Například studie z roku 2019 porovnávala projevy agresivity po 2 měsících hraní GTA V a The Sims 3 a napříč skupinami nepozorovala žádné rozdíly.

Gaming a jeho vliv na spánek a tělesnou kompozici

Často se mluví také o negativním vlivu hraní videoher na kvalitu spánku. Na základě review z roku 2020 zahrnujícího 5 studií zabývajících se vztahem mezi hraním videoher a kvalitou spánku však nelze říct, že by hraní videoher jako takové bylo spojeno s nižší kvalitou spánku.

Na druhou stranu je potřeba říct, že nadměrné hraní videoher dlouho do noci může mít na spánek negativní vliv v důsledku snížené tvorby melatoninu. Právě tento hormon je důležitý pro zajištění kvalitního spánku.

V neposlední řadě se nadměrné hraní videoher dává do souvislosti s nedostatkem pohybové aktivity a sklony k tloustnutí. A opravdu u dospělých jedinců bylo ukázáno, že zvýšený čas hraní videoher je spojený s vyšší hodnotou BMI. Zde je však samozřejmě nutné připomenout, že nadváha a obezita je důsledkem dlouhodobě pozitivní kalorické bilance, tedy nedostatku pohybové aktivity, nadměrného množství zkonzumovaných kalorií nebo obojího. Ačkoliv nadměrné hraní videoher k tomuto stavu může přispívat, sám o sobě není primární příčinou.

Image by senivpetro on Freepik

Může na hraní videoher vzniknout závislost?

Potenciální závislost na hraní videoher vzbudila pozornost odborné veřejnosti do té míry, že v roce 2013 zařadila Americká psychiatrická asociace závislost na hraní videoher mezi patologické stavy, kterými se zabývá jejich manuál DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Podle této příručky závislost odpovídá stavu, kdy u sebe během jednoho roku registrujete alespoň 5 z následujících bodů:

 1. Myslíte na hraní videoher celý den nebo jeho podstatnou část.
 2. Cítíte se špatně, pokud nemůžete hrát videohry.
 3. Potřebujete hrát čím dál více, abyste se cítili dobře.
 4. Nejste schopni přestat hrát nebo snížit čas strávený hraním.
 5. Nechcete dělat jiné činnosti, které jste dříve běžně dělali.
 6. Máte problémy v práci, ve škole nebo doma, které jsou způsobené hraním videoher.
 7. Hrajete videohry dále i přes tyto přetrvávající problémy.
 8. Neříkáte pravdu svému okolí o tom, kolik času skutečně strávíte hraním videoher.
 9. Hrajete videohry pro zlepšení špatných pocitů či špatné nálady.

Pro prevenci závislosti se doporučuje

 • Nastavte si pevně daný maximální čas, který chcete videohrami strávit.
 • Nehrajte v pokoji nebo ložnici, což může mít za následek hraní dlouho do noci.
 • Každý den si vyhraďte čas na pravidelnou pohybovou aktivitu.

Jedním z důvodů, proč nás hraní videoher tak baví, je uvolňující se dopamin. Co to je a jak v těle funguje? Přečtěte si náš další článek Dopamin: jakou funkci má v těle a proč je tak důležitý?

Co si z toho vzít?

Hraní videoher se stává čím dál populárnější. Studie ukazují, že různé hry mohou mít pozitivní vliv na kognitivní funkce, primárně na prostorovou představivost a pozornost. Nedostatek pohybové aktivity spojený s nadměrným hraním videoher může vést k nárůstu hmotnosti, stejně tak dlouhé hraní do noci může vést ke snížené kvalitě spánku.

Na hraní videoher může také vzniknout závislost. Nastavte si maximální čas strávený videohrami, nezanedbávejte jiné denní aktivity včetně těch sportovních a hrajte mimo pokoj či ložnici, kde hrozí, že budete hrát dlouho do noci.

Přidej se k 40 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
2 Líbí se mi Uložit článek