Podvýživa: jakým způsobem narušuje fungování organismu, a jak jí předcházet?

ověřil/a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáře
Podvýživa: jakým způsobem narušuje fungování organismu, a jak jí předcházet?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
 • Podvýživa je závažný stav, kdy se tělu nedostává dostatek živin k zajištění jeho normálního fungování. 
 • Riziko malnutrice je zvýšeno u seniorů, sportovců nebo osob trpících chronickým onemocněním či poruchou příjmu potravy– postihnout však může kohokoliv. 
 • Nejlepším způsobem, jak podvýživě předcházet, je mít potřebné znalosti k optimální kompenzaci vašeho energetického výdeje.

Podvýživa, nebo také malnutrice, označuje patologický stav způsobený nedostatečným příjmem živin. Podvýživa může být akutní, subakutní nebo chronická, a může se rozvinout v návaznosti na jiné onemocnění, např. poruchy při vstřebávání nebo využívání živin (sekundární podvýživa), nebo také nezávisle na něm (primární podvýživa). 

Formy podvýživy

Malnutrice může být dále dělena na:

 • energetickou (marasmus): představuje nedostatečný příjem celkové energie, jedinec je znatelně vyhublý, dochází k úbytku tělesné hmotnosti a tukové tkáně, netvoří se otoky
 • proteinovou (kwashiorkor): představuje nedostatečný příjem bílkovin při normálním příjmu energie a dalších živin, jedná se o typ “stresového hladovění”, typický je také vznik otoků – tělesná hmotnost ani množství tuku však nemusejí být sníženy
 • proteinovo–energetickou: kombinace obou výše zmíněných forem

Jak podvýživu poznat? 

Podvýživu může provázet mnoho symptomů, a kromě individuálních vlastností každého jedince bude záležet i na době trvání podvýživy, její závažnosti, a na tom, zda je provázena dalším onemocněním. Dále také může hrát roli to, zda se jedná o stresovou malnutrici (proteinovou), či zda je přítomna porucha příjmu potravy nebo narušené výživové chování. Obecně se při hodnocení podvýživy posuzují tyto skupiny parametrů:

Antropometrické údaje 

Antropometrické vyšetření se zaměřuje zejména na tělesnou hmotnost, hodnotu BMI, množství tělesného tuku, či tělesné obvody – v praxi se nejčastěji využívá obvod paže.

 • Tělesná hmotnost (TH) – u tělesné hmotnosti je důležitá zejména rychlost a velikost ztráty za určité období. Za významné ztráty tělesné hmotnosti, kterým je třeba věnovat pozornost, se považuje ztráta 5 % TH za měsíc, 7,5 % za 3 měsíce nebo > 10 % za 6 měsíců. 
 • BMI  – podvýživa je přítomna při hodnotě BMI < 18,5 
 • Množství tělesného tuku – za normální hodnoty množství tělesného tuku se považuje 8–20 % muže a 18–30 % pro ženy. Tzv. esenciální tuk, který je nezbytný pro normální fungování organismu, je pak u mužů na hranici 3 %, u žen na 12%. 
 • Obvod paže – obvod paže hodnotí množství svaloviny na končetině. U mužů jsou za projev těžké podvýživy považovány hodnoty nižší než 19,5 cm, u žen 15,5 cm. U mladých jedinců bez chronického onemocnění může být tento parametr velmi variabilní, a v praxi se tak využívá spíše u hodnocení výživového stavu seniorů. 

Je také třeba myslet na to, že u každého pacienta je nutné pohlížet na jednotlivé hodnoty individuálně, např. malnutrice se může vyskytnout i u obézního člověka, který má hodnoty tělesné hmotnosti, BMI, tělesné obvody i množství tuku nadprůměrné. Skrytě však může docházet k výše zmíněné proteinové malnutrici charakterizované ztrátou svalové hmoty a stresovou reakcí organismu.

Jak již bylo také zmíněno, zkreslení výsledků se může objevit také např. u měření tělesných obvodů u sportovců s vyšším množstvím svalové hmoty – normální nebo dokonce nadprůměrné hodnoty nemohou zaručit nepřítomnost problému s malnutricí, který by se mohl projevit až za delší časové období. Parametry je proto vhodné sledovat průběžně.

Biochemické indikátory

Při hodnocení nutričního stavu hrají roli zejména parametry odrážející metabolismus bílkovin, a to zejména při stresových reakcích (nemoc, nedostatečk bílkovin…). Klíčovou vlastností těchto markerů je zejména jejich biologický poločas (odkazující na rychlost rozpadu těchto proteinů). S pomocí těchto údajů pak mohou zdravotníci snadněji určit dobu trvání malnutrice, nebo kontrolovat reakci pacienta na léčebné metody.

 • Albumin – biologický poločas je cca 18 dní, využívá se proto pro hodnocení výživového stavu za delší časové období. Za snížené hodnoty se považuje < 3 g/dl, za těžkou malnutrici pak < 2,4 g/dl.
 • Prealbumin – biologický poločas je cca 2–4 dny, hodí se proto pro průběžné monitorování nutričního stavu a terapeutických postupů v krátkém časovém úseku. Snížená hodnota prealbuminu je nejčastěji zmiňována jako &lt; 10 mg/dl. 
 • Retinol‑binding protein – má velmi krátký biologický poločas, asi 12 hodin. V praxi se však příliš často nevyužívá, jelikož se jedná o nákladné vyšetření, které je navíc ovlivněno množstvím vitmainu A v organismu.
 • Transferrin – lze jej využít k monitoringu schopnosti syntézy proteinů organismem.

Stravovací návyky

Stravovací návyky a příjem stravy mohou být posouzeny skrze vyhodnocení záznamu stravy nebo srovnáním s “normálním” příjmem před onemocněním či vědomou změnou v jídelníčku. Při hodnocení je třeba se zaměřit zejména na potraviny:

 • s obsahem kvalitních bílkovin (maso, vejce, mléčné produkty, luštěniny v kombinaci s obilovinami)
 • vitaminů a minerálních látek (ovoce a zelenina)
 • tuků, jakožto zdroje energie i omega‑3 mastných kyselin (tučné ryby, ořechy, semena)
 • vlákniny (celozrnné obiloviny, ovoce, zelenina)

Hodnotí se také celkové složení jídelníčku a stravovací zvyklosti, jako frekvence jídel, způsob stolování, přítomnost narušených stravovacích návyků (pocity viny, strach z jídla, zvracení po jídle atd.)

Další rizikové faktory

Je vhodné myslet i na další faktory, které mohou podvýživu v budoucnu dále prohlubovat a ztěžovat její léčbu. Jsou to např. patologie v ústní dutině, poruchy polykání, poruchy vstřebávání živin, přítomnost poruchy příjmu potravy, nebo další trávicí obtíže. 

Podvýživa: jakým způsobem narušuje fungování organismu, a jak jí předcházet?

Jaké mohou být příčiny podvýživy? 

Malnutrice může mít mnoho příčin. Z fyziologického hlediska se jedná o tři základní faktory nebo jejich kombinaci:

 1. Nedostatečný příjem živin
 2. Zvýšené ztráty živin
 3. Zvýšené metabolické nároky

V běžném životě pak může být výčet těchto příčin ještě širší – za nedostatečným příjmem živin může stát např. přítomnost onemocnění, které brání normálnímu vstřebávání nebo využití živin v těle nebo cílené omezení příjmu energie, které může, ale nemusí, být provázeno poruchou příjmu potravy. Důvodem může být i prostý nedostatek vědomostí o výživě, kdy lidé jednoduše neví, že jejich tělo potřebuje k normálnímu fungování určité množství energie, makro i mikronutrientů. 

Samostatnou kapitolou je tzv. relativní energetická nedostatečnost ve sportu (RED‑S), která se rozvíjí u sportovců, kteří mají vysoký výdej energie, ale tyto energetické ztráty adekvátně nehradí optimální příjmem stravy. Riziko rozvoje tohoto stavu je vysoké zejména u sportovců na vyšší úrovni – na první pohled se totiž může zdát, že jedí normálně a dostatečně, vzhledem k náročnosti tréninku tomu tak ale být nemusí. Kromě nedostatečných vědomostí zde opět může hrát roli přítomnost poruchy příjmu potravy, kdy sportovec svůj energetický příjem snižuje záměrně – třeba za účelem vyšší štíhlosti, zařazení do nižší hmotností kategorie na soutěži atd. Pokud vás RED‑S zajímá podrobněji, můžete si přečíst článek Tvrdě makáš a málo jíš? Relativní energetická nedostatečnost a její dopady na zdraví

Jaká jsou rizika podvýživy?

1. Poruchy hormonálních funkcí

Příliš nízký příjem energie narušuje hormonální dráhy mnoha tělesných systémů. Jako jeden z prvních je většinou zasažen reprodukční systém, což se projevuje poruchami menstruace u žen, snížením libida u mužů a případnými potížemi s plodností u obou pohlaví. Negativně je ovlivněna také dráha hormonů štítné žlázy, růstového hormonu nebo hormonů stresových.

2. Vyšší riziko osteoporózy

Nízký příjem energie má negativní vliv také na kostní zdraví. Změny v hormonálním prostředí totiž podporují degradaci kostní tkáně a neposkytují optimální prostředí pro její obnovu. Na tomto procesu se pak podílí i fakt, že nízký objem stravy neposkytuje dostatečné množství živin, které jsou nezbytné pro udržení normálního stavu kostní tkáně – bílkovin, vápníku, vitaminu D nebo fosforu.

3. Zhoršení kvality kůže, padání vlasů a lámání nehtů

Kožní buňky a jejich deriváty (vlasy, nehty…) potřebují pro svou proliferaci specifické látky, jako bílkoviny, esenciální mastné kyseliny, vitaminy skupiny B, vitamin C, vitaminy A a E, zinek, železo nebo selen. Při jejich nedostatku v důsledku podvýživy tak může docházet k negativním změnám v těchto oblastech, což se projevuje suchostí kůže, kožními lézemi nebo zvýšeným vypadáváním vlasů a lámavostí nehtů.

4. Poruchy imunity

Poruchy imunitní funkce při podvýživě souvisí se sníženou mírou syntézy některých klíčových látek, jako např. lymfocytů řady T a B. Pokles byl v některých studiích pozorován také v míře uvolňování některých zánětlivých markerů, které jsou podstatou obranné reakce organismu. Dalším problémem může být opět fakt, že ve stravě chybí důležité nutrienty, jako např. bílkoviny, vitamin C, vitamin D, zinek nebo selen.

5. Vyšší riziko rozvoje zdravotních komplikací 

Podvýživa je obzvláště riziková v případě, kdy trpíte dalším onemocněním nebo se zotavujete ze zranění či operace. Tělo totiž v této fázi potřebuje velké množství energie na regeneraci a obnovení celistvosti tkání. 

U seniorů nebo např. onkologicky nemocných osob může množství a kvalita přijímané stravy doslova rozhodnout o (ne)úspěšnosti terapie – v případě podvýživy a ztráty svalové hmoty pacient nemusí být schopen zvládnout náročnou léčbu a spolu s přidruženými poruchami imunitních funkcí může i na první pohled nezávažný problém skončit fatálně. 

Jak podvýživě předcházet? 

Ať už chcete mít své stravování pod kontrolou pro udržení celkového zdraví, nebo právě procházíte akutním či chronickým onemocněním, jste aktivní sportovec nebo cítíte, že vnímání vašeho těla by mohlo být narušeno, klíčovým faktorem bude v tomto případě znalost faktu, že vaše tělo potřebuje dostatek energie i živin, aby mohlo správně fungovat. První krok by měl spočívat v získání nových vědomostí – snažte se zjistit, kolik energie denně vydáte na sport i běžné činnosti. Jak se v této oblasti lépe orientovat, vám poradí článek Chcete hubnout, nabírat svaly nebo jen zdravěji jíst? Spočítejte si makra vzhledem k vašemu cíli. 

V případě onemocnění se zaměřte na to, které živiny jsou pro vás nejdůležitější, a kolik energie vaše tělo “stojí” proces uzdravení. Informace můžete čerpat z evidence‑based článků nebo studií. Vyhledat můžete také nutričního terapeuta – v tomto případě si však opravdu ověřte, že má vysokoškolské vzdělání, a je tak oprávněn pracovat nejen se zdravými osobami, ale má znalosti i v rámci specifických onemocnění. 

Pomoc odborníka vyhledejte i v případě narušeného výživového chování nebo poruchy příjmu potravy. Včasným zahájením léčby totiž můžete předcházet závažným zdravotním důsledkům, které nedostatečný příjem stravy přináší. Pomoci vám může nutriční terapeut, psycholog nebo psychiatr. 

Co si z toho vzít? 

Podvýživu není radno brát na lehkou váhu, protože může zásadním způsobem zasáhnout do základních životních funkcí. U chronicky nemocných podvýživa např. snižuje šanci na úspěšné zvládnutí léčby. Na nedostatečnou kompenzaci svých energetických potřeb by si měli dávat pozor také sportovci, a to i v případě, že mají dojem, že se stravují dostatečně. Jejich potřeby totiž mohou být mnohonásobně zvýšené. 

V prevenci malnutrice budou hrát klíčovou roli znalosti o důležitosti příjmu optimálního množství a složení stravy, a v neposlední řadě také proces vzdělávání se v takových oblastech, které se týkají vašich individuálních potřeb. Pokud máte dojem, že by se vás mohla podvýživa týkat, vyhledejte pomoc nutričního terapeuta. V případě narušeného výživového chování bude velmi podpůrná i pomoc psychologa nebo psychiatra. 

Mentální anorexie a mentální bulimie: co je spojuje a v čem se naopak liší?
Mentální anorexie a mentální bulimie: co je spojuje a v čem se naopak liší?
Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou skupinou psychiatrických onemocnění, pro které je typické narušení stravovacích návyků. Jak se odlišují mentální anorexie a bulimie, co je stěžejní při terapii a jak pomoci blízkému potýkajícímu se s PPP?
Ortorexie: nebezpečná posedlost “zdravým” stravováním
Ortorexie: nebezpečná posedlost “zdravým” stravováním
Pestrá a vyvážená strava založená na výběru kvalitních potravin je jedním z předpokladů zdravého životního stylu, problém však nastává, pokud člověku přeroste přes hlavu. Co je ortorexie a jak může být pro vaše zdraví nebezpečná?
Chcete hubnout, nabírat svaly nebo jen zdravěji jíst? Spočítejte si makra vzhledem k vašemu cíli
Chcete hubnout, nabírat svaly nebo jen zdravěji jíst? Spočítejte si makra vzhledem k vašemu cíli
Spočítejte si energetický příjem a makroživiny vzhledem k vašim cílům. Hubněte, nabírejte svaly nebo zlepšete výkonnost. Záleží na vás.
Nutriční terapeut vs. výživový poradce. Kdo je kdo a kde je najít?
Nutriční terapeut vs. výživový poradce. Kdo je kdo a kde je najít?
Věděli jste, že mezi výživovým poradcem a nutričním terapeutem jsou podstatné rozdíly? Terapeut musí mít vysokoškolské vzdělání, ale na vavřínech by neměl usnout ani jeden! Poradíme, jak poznat kvalitního odborníka ke spolupráci.
Tvrdě makáš a málo jíš? Relativní energetická nedostatečnost a její dopady na zdraví
Tvrdě makáš a málo jíš? Relativní energetická nedostatečnost a její dopady na zdraví
Sport je bezpochyby skvělá věc. Pokud ho ale nebudeme kompenzovat dostatečným množstvím energie přijaté ve stravě, zaděláváme si na problém. Co je RED-S a jak může poškodit naše zdraví? Na vše odpoví nový článek.
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
6 efektivních rad, jak konečně zhubnout břicho
6 efektivních rad, jak konečně zhubnout břicho
Klíčem k plochému břichu je strava a komplexní trénink. Je však vůbec reálné se cíleně zbavit tuku na břiše, nebo jen bojujeme s větrnými mlýny?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?