Předpoklady úspěšných sportovců - VO2max

Aktin Redakce
Aktin Redakce 9. 10. 2014
Uložit článek
Předpoklady úspěšných sportovců - VO2max

Napadlo vás někdy při sledování elitních sportovců, co rozhoduje o úspěchu, či neúspěchu? Proč jeden lyžař, se stejnou tělesnou stavbou, jako druhý, o tolik převyšuje svého protivníka? Proč jsou někteří cyklisté o tolik lepší v kopcích, než ostatní, a naopak většinou zaostávají ve sprintech?

Předpoklady úspěšných sportovců - VO2max

Společně se podíváme na hodnoty, které se u sportovců měří, a mohou ovlivnit jejich výkonnost. V prvním díle se pokusíme podrobně si rozebrat termín VO2max a jeho význam ve sportu.

VO2max

Co si představit pod tímto tajemným termínem? Tato zkratka vznikla ze slov „Volume oxygen maximum“ a do češtiny ji můžeme přeložit jako maximální aerobní kapacita. Obvykle se jako jednotka této veličiny udává ml/kg/min, což znamená, kolik mililitrů kyslíku tělo spotřebuje na kilogram své váhy během jedné minuty. K čemu nám vlastně tento údaj je? Je úzce spjatý s aerobní vytrvalostí, z čehož můžeme vyvodit, že sportovci s velkou naměřenou hodnotou VO2max, mají větší předpoklad k dlouhotrvající aerobní aktivitě ve vyšších rychlostech a s menší únavou (vyšší tvorba energie, méně odpadních látek, lepší regenerace po tréninku).

Všimněte si, že jsem záměrně použil slovo předpoklad. Vysoká hodnota nezaručuje automaticky vítězství v závodě, ale samozřejmě dává výhodu oproti ostatním méně „štastným“ jedincům. Maximální hranice VO2max je bohužel (pro někoho bohudík) z velké části dána geneticky . Existuje studie, která podrobila velkou skupinu jedinců 20týdennímu tréninku za účelem zvýšení této hodnoty. U některých jedinců se hodnota VO2max skoro nezměnila, u některých se ale zlepšila v řádu desítek procent (1) (obecně platí, že netrénovaní jedinci dosahují rapidnějšího zlepšení, než trénovaní, kteří už mohou být blízko svého genetického maxima).

 

Sportovci

Hodnoty VO2max  ml/kg/min

Člověk se sedavým způsobem života

30-35

Dobře trénovaná žena/muž (15-40 let)
s věkem se hodnota snižuje.

35-40/ 40-50

Excelentní hodnoty žena/muž

Nad 40/ nad 50

Hráči pro draft NHL

56,8 (Tomáš Hertl-65,7)

Fotbalisté (2)

62-64

Triatlonisté

65-70

Lance Armstrong

84

Greg LeMond (cyklistika)

92

Bjørn Dæhlie (běh na lyžích)

96


Obecně můžeme nejvyšší relativní hodnoty (=vzhledem k tělesné váze) nalézt u cyklistů, běžců, či triatlonistů, ale pokud bychom nevztahovali tuto hodnotu k váze osob, tak obrovských hodnot dosahují například také veslaři. Kupříkladu u kulturistů se relativní hodnota pohybuje okolo 40ml/kg/min vzhledem k velké váze, a také proto, že trénink v posilovně probíhá většinou anaerobně.

Jak hodnotu VO2max zjistíme?

Testy většinou probíhají na běžeckém, nebo cyklistickém ergometru. Během testu se zvyšuje zátěž a rychlost, a VO2max postupně roste, až se sportovec dosáhne maxima, a měřená hodnota začne pozvolna klesat (většinou poté sportovci během pár chvil dojdou síly).

Jak hodnotu VO2max navýšit tréninkem?

Doporučuje se provádět aktivitu na úrovni minimálně 60% VO2max (přibližně 70-75% maxima tepové frekvence). Předpokládá se, že během prvních týdnů/měsíců, bude nárust největší, a poté se dostaví stagnace. K navýšení této hodnoty lze použít metody intervalové, kontinuální, nebo i opakovací. VO2max se dá tedy zvýšit použitím spousty různých metod, ale svou genetickou hranici bohužel překonat nedokážeme, což poměrně zvýhodňuje „talenty od Boha“, jak můžeme vidět v tabulce.

Doufám, že se Vám článek, který byl zaměřen spíše na vytrvalost líbil, příště se podíváme na důležitost plyometrie, či vertikálního výskoku v různých sportech.

Zdroje:
(1) SKINNER, JS. Age, sex, race, initial fitness, and response to training: the HERITAGE Family Study. Dostupné z:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11299267
(2) TØNNESSEN, E. Maximal aerobic power characteristics of male professional soccer players. Dostupné z:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23118070

Spirometrie

Přidej se k 31 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________