Canisterapie aneb štěstí se prý “nedá” koupit

ověřil/a Mgr. Kristýna Dvořáková
Komentáře
Canisterapie aneb štěstí se prý “nedá” koupit
Image by Freepik
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
 • Canisterapie je druh zooterapie. Jedná se o terapeutickou metodu, kde v jejím průběhu působí pes na klienta.
 • Zlepšení stavu klienta bývá dosaženo díky kontaktu zvířete a člověka.

Co canisterapie vlastně je?

Canisterapie spadá pod zooterapii. Mluvíme o terapeutické metodě, kdy v jejím průběhu působí pes na klienty. Může se jednat o klienty z řad dětí, dospělých, tak i seniorů, a to s postižením i bez postižení. Tento termín vznikl z latinského slova “canis” (pes) a “therapia” (léčba). Metoda klade důraz zejména na řešení psychologických a citových problémů. Během jejího praktikování je působeno i na fyzické zdraví člověka, avšak jeho důležitost je až na druhém místě. Jedná se spíše o motivační složku k rehabilitaci a povzbuzení imunity prostřednictvím psychiky. Canisterapie je uplatňována zejména v podobě podpůrné psychoterapeutické metody v případech, kdy jiné techniky selhávají nebo je nelze použít (např. při navazování vztahu s obtížně komunikujícími klienty.)

Pes po boku člověka

Pes byl průvodcem člověka už v dávné historii. V blízkosti lidí se začal objevovat asi v letech 15 000 před naším letopočtem v podobě ochočeného vlka, který se v průběhu doby postupně vyvíjel. Jejich soužití bylo výhodné pro obě strany – pes pomáhal člověku při lovu a byl jeho hlídačem a ochráncem a člověk na oplátku psovi poskytoval potravu a ochranu před nepřáteli. Pes se postupně stal na člověku závislým a začlenil se do jeho života.

Ve starém Řecku měli psi svou roli a to především jako významní průvodci svých bohů a také jako součást výbavy lékařů, kteří jim v případě potřeby dávali lízat rány nemocného. U jihoamerických Inků byli psi naopak uctíváni jako strážci podsvětí. Egypťané je uctívali obdobně jako Inkové, a to zejména jako průvodce do království smrti. Jako první se však cílenému chovu psů věnovali Sumerové. Jejich děti si hrály se štěňaty, zatímco jejich otcové si je cenili jako hlídače a pomocníky v boji. V aktuální době je vztah psa a člověka uznávaným symbolem věrnosti, lásky a přátelství. 

Canisterapeutický proces

Cílem tohoto procesu je dosažení co největšího pozitivního účinku ze vzájemného kontaktu a vztahu mezi klientem a zvířetem. Výchovný prospěch lze očekávat pouze v případě, pokud se tento kontakt stává potěšením pro obě strany, tj. lidem i zvířatům. Do účastníků procesu je možné zařadit chovatele psa, majitele psa (psovodaje), canisterapeutického psa (prostředník), odborníky v pomáhajících profesích, klienta, zdravotně sociální instituci a rodinu či jiné zázemí daného klienta. Vedlejšími účastníky jsou organizace, která sdružuje canisterapeutické týmy a veterinář. Přímo canisterapeutický tým tvoří psovod a pes. Důležitou roli zde také hraje supervizor, který hlídá kvalitu prováděné terapie, odpovídá za výběr a zařazení klienta do terapie a obstarává metodickou pomoc. Je vybrán místem, kam tým dochází. 

Metody canisterapie

Americká organizace “Delta Society” určuje 2 oblasti využití vztahu mezi zvířetem a člověkem. Jedná se o tyto 2 metody:

1. Animal Assisted Activities (AAA) 

Jedná se o aktivity za asistence zvířat, které vytvářejí motivační, výchovný, odpočinkový či terapeutický proces zaměřující se na zvýšení kvality života klienta. Cílem AAA je povzbudit klienty, nabídnout jim pozitivní zkušenost, přinést radost atd.  Aktivity jsou vedeny speciálně vyškoleným odborníkem či dobrovolníkem za účasti speciálně vycvičených zvířat. Mohou mít pasivní formu, kdy se nejjednodušším způsobem stává umístění akvária nebo voliéry do společenské místnosti ústavu nebo čekárny u lékaře. Druhá forma je interaktivní, kdy mezi klientem a zvířetem dochází ke společné interakci bez jakýchkoliv podmínek a omezení. Interaktivní typy těchto aktivit mohou být rezidentní - zvíře je v instituci stále přítomno a má zajištěnou péči nebo návštěvní, kdy je zvíře za svého doprovodu dopraveno na určité místo.

2. Animal Assisted Therapy (AAT)

V překladu toto spojení znamená terapie za asistence zvířat. Jde o cílenou intervenci, ve které se zvíře stává nedílnou součástí léčebného procesu. Terapie oproti aktivitám mají konkrétně stanovenou zakázku, kterou se snaží naplnit. V jejich průběhu mají jak terapeut, tak pes jasně vymezené chování, jež musí naplnit. U zvířete je navíc nutné, aby splňovalo speciální požadavky a aby dosahovalo adekvátní certifikace. Programy AAT mohou vést jen profesionálně vzdělaní terapeuté. Tito specialisté musí mít i prvotřídní znalosti o zvířatech, skrze které léčí (o způsobech jejich chování, fyziologii a psychologii). Terapie za asistence zvířat se zaměřuje na podporu zlepšení v oblasti fyzických, sociálních a psychologických funkcí

Canisterapie aneb štěstí se prý “nedá” koupit
Image by Freepik

Její zásady

Aby bylo dosaženo kýženého úspěchu, je nutné dodržovat určité zásady. Jedná se o tyto:

 • Nikdy nikoho do ničeho nenutit
 • Zvolit stabilní a bezpečnou místnost, která je odhlučněná a není průchozí
 • Z místnosti a její blízkosti eliminovat veškeré rušivé elementy
 • Je na místě pořídit videozáznamy a fotodokumentaci pro následné hodnocení
 • Pokud dává povel psu klient nebo terapeut, tak jen skrze příkaz psovoda
 • Po ukončení terapie je vhodné využít ji pro další práci
 • U imobilních klientů dbát na správné polohování, zvedání a přenášení s atributy rehabilitace
 • Canisterapie by měla probíhat vždy s totožnou skupinou klientů zařazených do daného období
 • Podstatné je dodržování hygienických zásad

Cíle canisterapie

Zjednodušeně lze tvrdit, že hlavními cíli canisterapie je: motivovat, stimulovat, rozvíjet, uvolňovat a uklidňovat daného klienta. 

Canisterapie se snaží především o rozvoj 2 oblastí. Tou první je oblast rozumových schopností, která je rozvíjena prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů se psem. Pokud klienta dané aktivity baví, zvyšuje se i jeho doba soustředění. Dále díky pozorování chování zvířete se zlepšuje pozorovací schopnost a správné zacházení se živými tvory. Také je posilována sebekontrola a sebeovládání, a to zejména při krmení psů, kdy se nesmí rušit. Druhou oblastí rozvoje se staly pohybové schopnosti, a to skrze různorodé aktivity a hry se psem. Při těchto činnostech se zdokonaluje hrubá a jemná motorika a pohybové schopnosti. Zvíře zvyšuje motivaci k pohybu a zároveň učí klienty se uvolnit a uklidnit. 

Mezi vedlejší cíle terapie se řadí rozvoj fantazie, abstraktního myšlení a paměti. Také vzrůstá schopnost řeči a vyjadřování díky příkazům udělované danému psovi. Jako poslední se zlepšuje samostatnost, spolupráce, orientace v prostoru a čase a slucha hmat

Co si z toho vzít? 

Canisterapie je druh zooterapie. Jedná se o pomocnou terapeutickou metodu, kde léčí vzájemný vztah mezi psem a klientem. V canisterapii je nutno dodržovat pár zásad, aby se léčebný proces mohl stát úspěšným a zároveň se zde využívá 2 hlavních metod. Mezi ně řadíme aktivity za asistence zvířat či přímo terapie za asistence zvířat. Obě dvě však mají stejné cíle, a to především rozvíjet, uklidnit a také stimulovat klienta.

Úzkostná porucha: jak se projevuje a jak ji efektivně léčit?
Úzkostná porucha: jak se projevuje a jak ji efektivně léčit?
Úzkost je v poslední době často skloňována mezi profesionály i širokou veřejností – je ale vždy jen na obtíž, nebo může být člověku prospěšná? A jak tedy poznat, kdy máte problém? Vše se dozvíte v článku.
Sociální úzkost: jak se projevuje a existuje opravdu účinná forma terapie?
Sociální úzkost: jak se projevuje a existuje opravdu účinná forma terapie?
Slyšeli jste už o sociální úzkosti, nebo máte dojem, že by se vás tento stav mohl dokonce i týkat? Čím tedy může být sociální úzkost nebezpečná a jak ji efektivně řešit? Dozvíte se v novém článku.
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii
Dnešní doba je plná stresu a nejistoty - není proto divu, že nám naše problémy občas prostě přerostou přes hlavu. Existuje ale účinná pomoc. Co je psychoterapie a jaké jsou její výhody, zjistíte v novém článku.
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Podstatou hubnutí je, jak jistě víte, kalorický deficit. Co když je ale situace opačná, a vy přijímáte stravy příliš málo? Může paradoxně dojít i ke zvýšení hmotnosti? A jak se tomu bránit? Vše se dozvíte v novém článku.
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
Zácpa občas potká každého z nás a není to nic příjemného. Dá se jí ale zbavit, stejně jako je možné jí předcházet. V článku si řekneme, které potraviny bychom měli v jídelníčku mít, aby nás trápila co nejméně.
Krabičkujete? 9 tipů na rychlá a zdravá jídla do 20 minut
Krabičkujete? 9 tipů na rychlá a zdravá jídla do 20 minut
Že příprava jídel a krabičkování trvá dlouho? S našimi doporučeními se vejdete v pohodě do 20 minut a máte připravené jídlo na celý další následující den!