Co je toxická pozitivita a proč byste se jí měli bránit?

ověřil/a Mgr. Kristýna Dvořáková a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáře
Co je toxická pozitivita a proč byste se jí měli bránit?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • Toxická pozitivita je fenomén, při němž se člověk snaží udržet pozitivní přístup za všech okolností.
  • To zahrnuje znehodnocování nebo odmítání negativních emocí a situací, tedy i potlačování autenticity.
  • Toxická pozitivita tak může mít z dlouhodobého hlediska silně negativní dopady na psychickou pohodu jedince.

O co se jedná?

Toxická pozitivita je fenomén, který se v dnešní době stává stále zřetelnějším, obzvláště s intenzivní konvergencí (sbližováním, prolínáním) sociálních médií a reality. Tento termín označuje nepřiměřený tlak na vytváření (a udržování) pozitivního přístupu a reakcí na všechny aspekty života, bez ohledu na jejich skutečnou povahu nebo důležitost. Toxická pozitivita tak může vyvolat nucený optimismus a potlačení negativních emocí, jako je strach, smutek nebo zlost. Jedním z projevů jsou například věty “Soustřeď se jen na to dobré,” nebo “Vždyť tvé problémy nejsou v porovnání s ......... vlastně zas tak hrozné,” což však může vést k ignoraci a násilnému ovládnutí skutečných pocitů a potřeb jednotlivce.

Těmito přispívá toxická pozitivita k prostředí, v němž jsou negativní emoce považovány za slabost a vlastní selhání. Lidé se pak mohou cítit nuceni potlačovat nebo zlehčovat své vlastní nepříjemné pocity, aby vyhověli společenským očekáváním. To vede k nepřirozenému tlaku na stálé zdokonalování svého života a potlačování autentických emocí, což může mít závažné důsledky pro duševní zdraví jednotlivce. Výsledkem je pak paradoxně zhoršení psychiky, namísto očekávaného zlepšení.

V čem se tedy liší pozitivní myšlení a toxická pozitivita?

Předchozím vysvětlením vás určitě nechceme odradit od pozitivního myšlení. To se totiž s toxickou pozitivitou poměrně značně míjí – jedná se totiž o dva velice odlišné přístupy k vnímání a zpracování životních situací. Zatímco pozitivní myšlení zahrnuje schopnost hledat a nalézat optimistické a konstruktivní aspekty i v obtížných situacích. Tím dochází k požadovanému zvědomování a vyjádření negativních emocí, které ale “nepřeválcují” úplně vše, co se vám aktuálně v životě děje. Toxická pozitivita se oproti tomu vyznačuje nekritickým, často až nepřiměřeným důrazem na pozitivní myšlení. Klíčovým rozdílem je tak především flexibilita a schopnost odpovídajícím způsobem reagovat na specifické životní události.

Pozitivní myšlení spíše podporuje zdravý a vyvážený pohled na svět, který respektuje jak pozitivní, tak negativní stránky života. Jedinec snažící se o tento koncept si je vědom reality a aktivně vyhledává a zaměřuje se na konstruktivní řešení a perspektivy. Na druhou stranu toxická pozitivita nabádá negativní aspekty přehlížet, popřípadě reagovat přikládáním pozitivního významu bez kritického hodnocení.

Spojitost se sociálními sítěmi 

Fenomén toxické pozitivity si získal značnou pozornost v kontextu sociálních médií, tedy Facebooku, Instagramu či Tiktoku. Nejvýraznějším příčinou je fakt, že se zde uživatelé často snaží vyobrazovat idealizované verze sebe sama a svého života. Jsou zde ale i jiné znaky: například odmítání oprávněných obav přehnaně optimistickými odpověďmi, podpora falešného pocitu štěstí, vytváření tlaku na dodržování standardu neustálé pozitivity či vyhranění a ostrakizace (vyčlenění) těch jedinců sociální komunity, jež standardy toxické pozitivity nedodržují.

Výrazné umocnění dostává koncept toxické pozitivity i kvůli stále rostoucí popularitě influencerů, jejichž prací je doslova propagovat ideální styl života zaručený pomocí různých značek, firem a jejich produktů. Jedinec pak může mít ještě hlubší pocit nedostatečnosti a nespokojenosti se svou vlastní realitou, kterou se následně snaží “tlačit” směrem k oné (nereálné) iluzi. 

A samozřejmě nesmíme vynechat ani rozsah editovacích aplikací, jež jsou schopny během pár sekund odstranit, vyretušovat nebo naopak přidat, cokoli si daný odběratel přeje. Tento samotný prvek více vede na přehnaný perfekcionismus, může ale také podporovat narativ (prezentaci) uživatele (například to, že mu pozitivní myšlení společně s dalšími prvky pomohly k takto úžasné pleti, partnerovi, životu).

Co je toxická pozitivita a proč byste se jí měli bránit?

4 důsledků toxické pozitivity

  1. Aktivní potlačování skutečných emocí: jak je již několikrát naznačeno výše, toxická pozitivita ve velké části případů vede k bagatelizaci negativních zážitků a potlačování autentických emocí, což se může v dlouhodobém měřítku projevit psychickými problémy (například úzkostné či depresivní stavy).
  2. Nedostatek emoční autenticity: tento bod souvisí s předchozím – toxická pozitivita spočívá v podpoře kultury emoční neautentičnosti. Tím výrazně ovlivňuje sociální kontakty skrze cenzuru nepříjemných pocitů, zábranám ohledně jedincovy zranitelnosti, ale také vzájemné podpory. Kvůli tomu není pro pár či skupinu možné vybudovat dostatečně silné pouto. 
  3. Tlak na to, abyste byli vždy šťastní: v důsledku všech zmíněných prvků je na jedince vyvíjen obrovský tlak, aby si udržovali fasádu štěstí i v těžkých chvílích. Tento nápor podporuje zesměšňování, izolaci a studu těch, kteří s potlačováním “nežádoucích” emocí bojují. Samosebou je v pořádku si najít v těžším období maličkosti, jež vám udělají radost, ale nemusíte se do toho nutit.  
  4. Strach z toho, že jste na obtíž: lidé vystavení toxické pozitivitě se mohou i po vymanění ze takto zaměřených skupin obávat, že budou svými problémy nebo emocemi zatěžovat ostatní. Frekventované znevažování negativních emocí totiž automaticky vede k neschopnosti rozeznat závažnost situace. Tím můžou sami sebe ještě dlouho částečně separovat od svých přátel a rodiny. 

Zdravý přístup k vyrovnávání se s negativními zkušenostmi

Existuje tedy nějaký zdravý způsob, jak se vyrovnávat s negativními situacemi nebo pocity? Ano. Správný postup je v takových případech žádoucí a k udržení duševního zdraví a celkového blahobytu dokonce nutný. Jednou z důležitých složek je kompletní obrácení metody toxické pozitivity, tedy – naučit se akceptovat a přijmout negativní emoce a zkušenosti, aniž byste se snažili je potlačit nebo ignorovat. Důvodem je to, že se jedná o přirozenou součást lidského života, s níž se budete setkávat v různých formách a obdobích.

Proto je pro vaše zdraví důležité si připustit, že vám něco či někdo vadí nebo vás negativně ovlivnil/o. Dovolte si procítit tyto emoce a dejte si čas na jejich zpracování v jakékoli formě vám bude příjemné (ať už se jedná o pláč, vztek či otupělost – do míry, než ohrozíte ostatní). Neradíme se v těchto emocích utápět. Pouze si je přiznat a být k sobě shovívavý. 

Dalším a už o něco pokročilejším prvkem tohoto přístupu je schopnost naučit se s těmito emocemi pracovat a poučit se z nich. Často vám totiž poskytují poznání, které vám pomůže při budoucím vyrovnávání s dalšími nepříjemnými situacemi. Může se jednat o osobní poznání, změnu perspektivy či vyrovnání se s pohnutky u okolnosti, která vám až do té doby přišla náročná a nad vaše síly. 

Pokud máte pocit, že jste součástí skupiny uznávající toxickou pozitivitu, zkuste si s jejími členy o svých pocitech opatrně promluvit. Otevřete se jim. Možná cítí přesně to, co vy a akorát se bojí udělat první krok. A jestliže vnímáte tento dojem z vašich účtů na sociálních sítí, dejte si chvilku a odstraňte nebo alespoň omezte všechny profily, které ve vás tyto emoce vyvolávají. Klidně si je zablokujte. Uvidíte, že i tento symbolický krok pomůže při vaší cestě ke zdravému zvládání negativních situací a emocí. 

Co si z toho vzít? 

Toxická pozitivita je trendem nabádajícím k vyvarování se negativních situací a potlačení emocí s tím spojených. Veškerá možná představitelná negativita je brána jako nežádoucí, což často vede k bagatelizaci adekvátních a autentických emocí. Přitom je to právě přiznání a zpracování všech citů, které vedou k pravé a dlouhotrvající psychické pohodě a vyrovnanosti. 

Není stres jako stres. Který je ten zdravý a který nám naopak škodí?
Není stres jako stres. Který je ten zdravý a který nám naopak škodí?
Není stres jako stres. Jakým stresovým situacím bychom se měli raději vyhnout a které pro náš imunitní systém mohou být z dlouhodobého hlediska prospěšné?
Jak zvládat stres a být v pohodě?
Jak zvládat stres a být v pohodě?
Ať se nám to líbí nebo ne, stresu se při každodenním životě nevyhneme. Jedinou možností je tedy naučit se s ním pracovat, a nenechat se jím ovládat. Dnešní článek vám přináší hned 10 jednoduchých tipů, jak snížit míru stresu a být spokojenější.
Mindfulness: meditace jako cesta k psychické pohodě
Mindfulness: meditace jako cesta k psychické pohodě
Mindfulness se nabízí jako jedna z možností, jak být zdravější, klidnější a spokojenější se svým životem. Poznejte kouzlo mindfulness v dnešním článku.
Emoce: k čemu slouží a co se stane, když je nezpracujeme?
Emoce: k čemu slouží a co se stane, když je nezpracujeme?
Emoce jsou psychologickými jevy, na jejichž vzniku se podílí mnoho proměnných. Jsou všechny naše prožívané emoce uvědomované? Je například možné, že naše tělo zažije emoci, o které mysl vůbec neví?
FOMO: nebezpečný jev podporovaný sociálními médii
FOMO: nebezpečný jev podporovaný sociálními médii
Slyšeli jste už o fenoménech FOMO a JOMO? Co se za těmito zkratkami skrývá, v čem tkví jejich nebezpeční a jak je spolehlivě zvládnout?
Proč žijeme falešný život na sociálních sítích?
Proč žijeme falešný život na sociálních sítích?
Věděli jste, že někteří lidé při honbě za oceněním na Instagramu dokáží vytvářet falešný obsah v podobě zinscenovaných fotografií? Touha po ocenění se nyní přenesla do rovin sociálních sítí a dnešní palec nahoru u fotografie je včerejší pochvala od reálné osoby. Je to však skutečné a opravdové?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?