Body neutrality: jak bezpečně vnímat vlastní tělo

Kristýna Dvořáková
Kristýna Dvořáková 2. 3. 2022
Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Body neutrality: jak bezpečně vnímat vlastní tělo
  • Vnímání vlastního těla ovlivňuje lidské chování, psychické zdraví a také vztahy s okolím.
  • Negativní vztah ke svému tělu může vyústit v nevhodné stravovací návyky, poruchy příjmu potravy nebo další duševní poruchy.
  • I nadměrná míra sebelásky může vašemu zdraví uškodit, obezita totiž není pouze kosmetický problém.
  • Neutrální vnímání vlastního těla je propojeno s všímavostí a zaměřuje se zejména na to, co všechno pro vás dokáže vaše tělo udělat.

Body image je důležitou složkou lidské osobnosti

Pojem “body image” vyjadřuje všechny představy člověka, které mají vztah k jeho vlastnímu tělu. Postoj k sobě samému přitom ovlivňuje také chování, vztah k ostatním lidem a význam má i pro sebehodnocení a psychické zdraví. 

Body image se pak může měnit s věkem, v návaznosti na různé životní situace nebo i vzhledem k současnému pojetí ideálu krásy ve společnosti. Pokud se však způsob vnímání vlastního těla dostane do extrémní zóny, je zpravidla zaděláno na problém.

Negativní body image

Negativní body image zjednodušeně znamená nespokojenost s vlastním tělem, jeho funkcí nebo vzhledem. Studie došly k závěru, že tento “odmítavý” postoj k vlastnímu tělu může být pozorován už u dětí na prvním stupni základního vzdělání (cca od 6 do 11 let) a typickým zlomovým obdobím je také puberta, během které u dospívajících dochází k fyziologickým změnám. 

Negativní vnímání vlastního těla pak často vede ke vzniku nevhodných stravovacích nebo pohybových návyků, výjimkou bohužel nejsou ani poruchy příjmu potravy. Tento stav se může navíc pojit také se sníženým sebevědomím, problémem navazovat vztahy, úzkostmi nebo dalšími duševními poruchami

Body positivity

Koncept “body positivity” se do jisté míry vyhraňuje proti běžnému vnímání krásy, štíhlosti, dokonalosti ve společnosti a snaží se přeformulovat její často až nereálné požadavky do více realistické a celistvé roviny. Na první pohled vypadá tento směr velmi sympaticky, že? Proč je tedy nebezpečný?

Naučit se přijímat své tělo i se všemi jeho nedokonalostmi (které jsou naprosto normální) je skvělá věc – ani tady se však nesmíte dostat do extrému. Jakmile se totiž z této sebelásky vyvine “oslava nadváhy a obezity”, máte do budoucna rovněž zaděláno na závažné zdravotní komplikace, jako např. poškození srdce a cév, vznik zánětlivého prostředí v těle nebo zvýšené nároky na klouby a pohybový aparát.

Zdroj: Instagram @healthychick101, @danielle_lucyy, @joeydarlinn

Jak tedy vnímat vlastní tělo? Východisko nabízí tzv. body neutrality

I body neutrality cílí na pozitivní vztah ke svému tělu, ne však za každou cenu. Namísto fyzického vzhledu těla se zaměřuje zejména na jeho schopnosti a na to, co všechno pro vás dokáže vaše tělo udělat. Pravdou totiž je, že způsob vnímání vlastního těla se může lišit každým dnem – vážit si toho, co všechno vaše tělo dokáže, ale můžete vždy. 

Stav a vzhled lidského těla se totiž mění – ať už v závislosti na stravě, přítomnosti onemocnění nebo třeba fázi menstruačního cyklu. Body neutralita říká, že své tělo proto nemusíte za každou cenu milovat nebo nenávidět. Stačí jej akceptovat, ocenit jeho schopnosti a zároveň vnímat jeho potřeby a uvědomit si možné dopady vašeho chování na zdraví.

Respekt a všímavost v hlavní roli

Neutrální vztah ke svému tělu je blízce propojen s všímavostí – měli byste si uvědomit, že pokud budete respektovat jeho potřeby, věnovat mu péči, dostatek pohybu, odpočinku i kvalitní výživy, vše bude fungovat, jak má, a vy se v něm budete cítit zdravě, šťastně a sebevědomě. 

Kromě funkční stránky ale cílí také na požitek – stravu byste tedy měli vnímat nejen jako kvalitní palivo pro vaše tělo, ale zároveň si jej umět užít a vychutnat. Stejně je tomu i v případě pohybu, který by rozhodně neměl být prostředkem k “vycvičení” snědených kalorií, ale měl by vám naopak přinášet radost, uvolnění a možnost posouvání svých hranic. 

Jak vypadá body neutrality v praxi? 

Asi každý někdy zažil pocit, kdy se cítí nafoukle, opuchle, těžkopádně a přísahal by, že přes noc přibral minimálně 5 kg tuku. Jak by se s takovou situací tedy jednotlivé způsoby vnímání těla popasovaly?

  1. Negativní body image: “To snad není možný, že vypadám takhle. Takhle tlustá stehna nemá snad nikdo na světě…a co to břicho. Dneska jen salát a minimálně 15 km běh.”
  2. Body positivity: “Přestože se necítím úplně dobře, stejně se bezpodmínečně miluji. Stehna, břicho, všechno. Stejně si vezmu co nejtěsnější oblečení, ve svém těle jsem přece šťasný/á 24/7.”
  3. Body neutrality: “Hm, dneska to asi nebude úplně ono. Možná je to tím, že jsem se výjimečně přejedl/a na oslavě, nebo jen fází cyklu – znamená to tedy, že všechno funguje, jak má. To uplé tričko si schovám na jiný den a dnes si vezmu něco pohodlnějšího.” 

Co si z toho vzít? 

Vnímání vlastního těla je velmi citlivým tématem a významně se promítá do osobnosti člověka, jeho sebevědomí, psychického zdraví i vztahu k okolí. Příliš negativní postoj přitom může vyústit v závažné zdravotní komplikace jako poruchy příjmu potravy, úzkosti nebo další duševní poruchy. Vhodná ale není ani přehnaná sebeláska – oslavou nadváhy a obezity jsou totiž často přehlížena rizika, která s sebou nadměrná hmotnost přináší. 

Nový pohled přináší tzv. body neutrality, která se místo fyzického vzhledu zaměřuje spíše na to, co všechno pro vás může vaše tělo udělat. Úzce se pojí také s všímavostí, tj. pokud budete své tělo respektovat, starat se o něj a poskytovat mu dostatek pohybu, odpočinku a kvalitní stravy, budete se v něm cítit zdravě, sebejistě a šťastně. Stav a vzhled lidského těla se totiž mění každým dnem – za jeho schopnosti však můžete být vděční vždycky. 

Přidej se k 40 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek