Kolostrum a jeho vliv na lidské zdraví

Tomáš
Tomáš Novotný 23. 3. 2023
Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Kolostrum a jeho vliv na lidské zdraví
  • Kolostrum je prvotní mateřské mléko, které se u savců tvoří těsně před porodem.
  • Vyniká vysokým podílem protilátek, růstových faktorů a enzymů.
  • Některé studie uvádí pozitivní vliv na imunitu a stav střevní sliznice.

Kolostrum neboli mlezivo je mateřské mléko, které se u savců začíná tvořit těsně před porodem. Je specifické obsahem některých specifických látek, které mají mláděti zajistit podporu obranyschopnosti a zrychlený růst. V doplňcích stravy se používá nejčastěji sušené kravské kolostrum, které má vysoký podíl protilátek (imunoglobulinů). Jaký vliv má užívání kolostra na lidský organismus?

Co je to kolostrum?

Kolostrum se jako mateřské mléko savců tvoří jen po relativně krátkou dobu. Již po několika hodinách od porodu začíná klesat obsah některých specifických látek, po několika dnech se již prakticky netvoří. Svým složením je mimořádně výživné a umožňuje čerstvě narozenému mláděti zrychlený růst a podporu imunitních funkcí. Z hlediska účinných látek jde především o následující:

LátkaPrůměrný obsahFunkce
Bílkoviny14 %Podpora růstu a vývoje
Tuky6,4 %Nutriční funkce
Protilátky5,5 % (IgG)Imunitní funkce
Růstové faktory500 mg/litrPodpora růstu a vývoje
Antimikrobiální peptidy1,1–4,5 %Imunitní funkce
Vápník0,47 %Podpora růstu a vývoje
Hořčík0,07 %Podpora růstu a vývoje

Všechny zmíněné látky se vyskytují i u běžného mléka či mléčných výrobků, nicméně v podstatně nižší koncentraci v porovnání s mlezivem. Například podíl imunoglobulinů je v kolostru více než 200x vyšší ve srovnání s klasickým mlékem.

Čím je kolostrum unikátní?

Pro svůj vysoký obsah některých specifických látek je kolostrum ceněno natolik, že se získává a prodává v sušené formě také v podobě doplňků stravy. Nejčastěji tomu tak je u hovězího kolostra, které je složením příbuzné lidskému mlezivu, méně často se lze setkat s kozím kolostrem.

Imunoglobuliny a další látky podporující imunitní funkce

Imunoglobuliny jsou protilátky, které významně přispívají k obranyschopnosti živého organismu. Na rozdíl od člověka u březí krávy nedochází k přechodu imunoglobulinů skrze placentu k plodu, výhradním zdrojem protilátek je tedy pro telata právě hovězí kolostrum.

I z toho důvodu je hovězí kolostrum velmi významný zdrojem imunoglobulinů, jejich podíl v mlezivu je v rozmezí 4,2–9 % a tvoří spolu s kaseinem hlavní složku bílkoviny mleziva. Z imunoglobulinů jsou nejvíce zastoupeny imunoglobuliny G (IgG), které se mohou vázat na viry a bakterie a pomoci s jejich zneškodněním.

Vedle imunoglobulinů se v mlezivu vyskytují další látky, které mají na imunitní funkce příznivý vliv:

  1. laktoperoxidáza má silné antimikrobiální účinky díky produkci reaktivních forem kyslíku.
  2. lysozym přítomný v mlezivu přispívá k degradaci bakterií.
  3. neutrální oligosacharidy (GOS) mají prebiotickou funkci a mohou specificky podpořit růst probiotických bifidobakterií ve střevní mikroflóře
Kolostrum a jeho vliv na lidské zdraví

Více než 20 druhů růstových faktorů přítomných v kolostru

Mezi nejvýznamnější růstové faktory přítomné v kolostru patří IGF‑I a IGF‑II (Insulin‑like Growth Factor I a II). Bylo ukázáno, že tyto růstové faktory v hovězím kolostru vykazují 100% homologii s růstovými faktory v lidském mateřském mléce.

Tvorba IGF‑I a IGF‑II je u dospělého jedince stimulována růstovým hormonem a má anabolické účinky. Hovězí kolostrum obsahuje řádově větší množství růstových faktorů v porovnání s lidským mateřským mlékem (více než dvacetinásobně), navíc se ukazuje, že tyto látky jsou odolné vůči vysoké teplotě a někteří odborníci se také domnívají, že díky této odolnosti mohou přecházet také přes žaludek v nezměněné podobě.

Vliv užívání kolostra na lidské zdraví

Hovězí kolostrum lze užívat nejčastěji v podobě doplňků stravy, kde se konzumuje sušené kolostrum v želatinových tobolkách nebo lisovaných tabletách. Hlavní předpokládaný účinek ve vztahu k fungování lidského organismu je vliv na imunitní funkce. Některé studie ukazují, že konzumace kolostra může mít pozitivní vliv právě na obranyschopnost člověka.

Z hlediska dalších příznivých vlivů se mluví o podpoře integrity střevní sliznice, zabránění cestovatelským průjmům nebo pozitivní vliv na růst svalové hmoty a zvýšení silové výkonnosti.

Jak si vybrat kolostrum v doplňcích stravy?

V doplňcích stravy se kolostrum nejčastěji vyskytuje původem z hovězího mleziva. Drtivá většina výrobků je standardizovaná na podíl imunoglobulinů G, přičemž kvalitní výrobky obsahují 30% obsah těchto protilátek.

Většina studií, která dochází k pozitivním účinkům kolostra vzhledem k výše zmíněným funkcím, pracuje s dávkami odpovídajícími 500–4000 mg imunoglobulinů G, což odpovídá přibližně 1,7–13,3 g sušeného hovězího kolostra denně.

Co si z toho vzít?

Kolostrum je mateřské mléko, které se u savců tvoří těsně před porodem a jeho produkce rychle klesá již několik dní po porodu. Svým složení se významně liší od mléka produkovaného v dalších týdnech a měsících, má vyšší podíl živin a obsahuje specifické látky podporující růst a imunitní systém mláděte.

Mezi vysoce ceněné látky patří imunoglobuliny a růstové faktory IGF‑I a IGF‑II. Ačkoliv obě skupiny látek mohou být při konzumaci dospělým jedincem rozloženy působením žaludečních enzymů, některé studie ukazují, že alespoň částečně mohou žaludkem procházet v nezměněné podobě.

Kolostrum se prodává jako doplněk stravy nejčastěji původem z hovězího mleziva. Sušené kolostrum bývá standardizováno na obsah imunoglobulinů G, přičemž jako účinná dávka se zdá rozmezí 500–4000 mg imunoglobulinů G v denní dávce.

Přidej se k 41 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek