Vliv hormonální antikoncepce na výkon

Kristýna
Kristýna Dvořáková 9. 11. 2022 Poprvé publikováno 4. 12. 2020
Aktualizováno 9. 11. 2022
3 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Vliv hormonální antikoncepce na výkon

Hormonální antikoncepce (HA) je v dnešní době velmi rozšířenou metodou zabraňující nechtěnému otěhotnění. Jakým způsobem funguje, jestli může nějak ovlivňovat sportovní výkon a proč by se v žádném případě neměla používat jako univerzání lék na problematickou menstruaci, se dočtete v dnešním článku.

Na co se dnes zaměříme?

  • Na jakém principu HA funguje
  • Jestli užívání HA ovlivňuje sportovní výkonnost
  • Na co si dát při užívání HA pozor

Co je hormonální antikoncepce a na jakém principu funguje?

Hormonální antikoncepce se využívá zejména jako ochrana před početím. Rozlišujeme HA kombinovanou (estrogen‑gestagenní), nebo čistě gestagenní. Užívat se může ve formě pilulek, nitroděložních tělísek, vaginálních kroužků, náplastí nebo injekcí.

V našem mozku se nachází oblasti zvané hypotalamus a hypofýza, které produkcí hormonů regulují funkci vaječníků, děložní sliznice a produkci estrogenů. Hormony obsažené v HA vstupují právě do této osy hypotalamus - hypofýza - vaječníky, čímž se naruší normální průběhu menstruace a nemůže tedy dojít ani k oplodnění, ani uhnízdění vajíčka. V případě krvácení tedy nehovoříme o normálním cyklu, ale o tzv. pseudomenstruaci. 

obrázek z istockphoto.com

Ovlivňuje užívání HA sportovní výkonnost?

Hladiny pohlavních hormonů zasahují v organismu do metabolismu živin a ovlivňují i množství svalové hmoty a tělesného tuku. Jelikož hormonální antikoncepce do těchto drah vstupuje, zdá se logické, že by mohla ovlivnit i sportovní výkonnost. Touto otázkou se zabývala metaanalýza, která čerpala celkem ze 42 studií. Klíčové poznatky zní následovně: 

  • Výkonnost žen užívajících hormonální antikoncepci může být v porovnání s normálně menstruujícími ženami neužívajícími HA mírně snížena, v praxi je však tento vliv pouze minimální, až zanedbatelný.
  • Sportovní výkon je při užívání HA konzistentní (stabilní) během celého cyklu a žádný významný rozdíl mezi jednotlivými fázemi nebyl pozorován.

Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by užívání HA mělo plošný vliv na sportovní výkonnost. Reakce na hormonální přípravky je však rozdílná a u sportovních disciplín, které se soustředí na maximální výkon, se doporučuje spíše individuální přístup. Každá žena by tak měla vnímat signály svého těla a v případě poklesu výkonnosti do možných příčin zahrnout právě i užívání HA.

Další review srovnávající 17 studií přineslo následující závěry:

Tvrzení vyplývající ze závěru studiíPočet studií potvrzujících toto tvrzení
aktuální fáze menstruačního cyklu nemá na silový výkon žádný vliv1 studie
silový výkon je lepší ve folikulární fázi menstruačního cyklu (5‑14. den), oproti fázi luteální (15‑27. den)3 studie (1,2,3)
uživatelky HA mají prodlouženou dobu regenerace (1) a jejich krev po tréninku obsahuje vyšší množství markerů značících poškození tkání (2,3,4)4 studie
u uživatelek HA dochází k vyššímu přírůstku svalových vláken typu I oproti normálně menstruujícím ženámstudie
v rozvoji síly není mezi uživatelkami HA a normálně menstruujícími ženami žádný rozdílstudie

Autoři však poukazují na to, že většina studií pracuje pouze s malým testovacím vzorkem žen a významně se liší i druhy hormonálních přípravků a metody výzkumu. Spolehlivé srovnání těchto prací a vyvození společných závěrů je proto velmi obtížné. I v tomto případě je tak třeba zohlednit zejména individuální odpověď sportovkyně na konkrétní přípravek. 

obrázek z istockphoto.com

Užívání hormonální antikoncepce nehraje ve vztahu k výkonu významnou roli

Abychom si to shrnuli:

  1. Dle studie Dalgaarda s kolegy se zdá, že užívání hormonální antikoncepce může mít pozitivní vliv na růst svalové hmoty. K pozitivním účinkům však došlo pouze u skupiny žen užívajících HA s dávkou 30 μg ethylen estradiolu (EE), nikoliv u žen užívající HA s 20 μg EE. Z toho vyplývá, že velkou roli v tomto ohledu hraje složení HA, množství a poměr jednotlivých hormonálních složek.
  2. Významný vliv HA na sportovní výkon se neprokázal. Studie se shodují v tom, že dnešní přípravky hormonální antikoncepce neobsahují takové množství hormonů, aby dokázaly na sílu a fyzickou výkonnost nějak působit. Na papíře tedy může být výkonnost žen užívajících hormonální antikoncepci mírně snížena, v praxi je však tento rozdíl oproti normálně menstruujícím ženám zanedbatelný.
  3. Dle závěrů z tohoto review je výkon ovlivňován spíše aktuální fází cyklu. Jak je tedy možné, že první metaanalýza tuto skutečnost nepotvrdila? Důvodem těchto protichůdných závěrů je pravděpodobně fakt, že u normálně menstruujících žen výkon ve folikulární fázi opravdu roste. U žen užívajícíchh HA však nemůžeme mluvit o menstruačním cyklu jako takovém. HA totiž činí hladiny hormonů během cyklu stabilnějšími a sportovní výkonnost není tolik ovlivňována jejich výkyvy.
obrázek z istockphoto.com

Hormonální antikoncepce může maskovat závažné problémy 

Díky pozitivním účinkům na pravidelnost menstruačního cyklu může být HA v některých případech zneužívána jako “nálepka” k vyřešení problémů s nepravidelnou nebo vymizelou menstruací. Je však potřeba si uvědomit, že tím se “vyřeší” pouze viditelné příznaky přítomného problému, který však přetrvává i po nasazení HA a jeho následky se tím mohou ještě zhoršit. Častým příkladem takového omylu může být vymizení přirozené menstruace z důvodu nízké energetické dostupnosti. Více se dozvíte v článku Ztráta menstruace kvůli sportu není samozřejmost! Jak si vrátit zpět?

Je třeba také poznamenat, že užívání čistě estrogenní hormonální terapie může vést ke zvýšenému riziku rozvoje karcinomu děložní slizniceděložního krčku. Pro ženy s dělohou je proto vyhrazena pouze antikoncepce kombinovaná nebo gestagenní a o vhodnosti jejího užívání a výběru konkrétního přípravku je vždy nutné poradit se s gynekologem.  

Co si z toho vzít? 

Hormonální antikoncepce je vysoce spolehlivou kontracepční metodou, která funguje na principu ovlivnění hormonální osy hypotalamus - hypofýza - vaječníky. Na sportovní výkonem nemá HA žádný významný vliv, ačkoliv se ukazuje, že může napomáhat přírůstku svalové hmoty. Velký vliv však hraje složení konkrétního antikoncepčního přípravku, množství obsažených hormonů a samozřejmě také individuální reakce každé sportovkyně.  

Hormonální antikoncepce by se také neměla nikdy zneužívat jako “náplast” na úpravu poruch cyklu, aniž by se zkoumala jejich prvotní příčina a před začátkem jejího užívání je vždy nezbytné poradit se s lékařem. 

Přidej se k 41 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
3 Líbí se mi Uložit článek