7 faktorů, které jsou podle výzkumu zásadní pro zdravé a dlouhotrvající vztahy

ověřil/a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáře
7 faktorů, které jsou podle výzkumu zásadní pro zdravé a dlouhotrvající vztahy
Image by unsplash.com
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného vztahu je otevřená komunikace a ochota obou partnerů na vztahu pracovat.
  • Součástí zdravých vztahů jsou také konflikty – vždy však záleží na způsobu, jakým jsou řešeny.
  • Maličkosti mohou být ve vztahu důležitější, než se na první pohled zdá. Pouhý způsob přivítání totiž může v širším měřítku znamenat zásadní rozdíl.

Je pravda, že konflikty do zdravého vztahu nepatří? 

I vy v sobě možná máte zakořeněno stigma, že “ve zdravém vztahu neexistují hádky”. Pravdou však je, že konflikty mohou být pro vztah naopak prospěšné – vždy záleží na způsobu jejich zvládání, na míře důvěry a porozumění mezi partnery a samozřejmě i na ochotě hledat kompromis (viz body níže). 

Konflikty ve vztahu lze dle průběhu a využívané taktiky rozdělit do tří základních typů:

  • nátlakové – jsou charakterizovány uplatňováním moci a snahou o donucení druhé strany k jednoznačnému ústupku. Vliv na vztah je zpravidla negativní. 
  • konstruktivní – tyto konflikty jsou založeny na hledání kompromisů a kooperaci, kdy nestaví partnery proti sobě. Vliv na vztah je pozitivní nebo neutrální. 
  • nevyřešené – nevyřešené konflikty se značně liší tématem i strategií, společným znakem je však jejich ukončení bez jasného výsledku. Tyto “chronické” konflikty mohou podle Canadian Psychological Association vést k problémům ve vztahu a ztrátě intimity. 

Nejčastějšími důvody zhroucení vztahů jsou podle literatury zejména neschopnost komunikace, nereálná očekávání, nevyřešené rodinné pozadí, nebo neschopnost naslouchat či najít shodu při řešení důležitých otázek. 

Jaké faktory jsou tedy pro zdravý vztah zásadní?

1. Otevřená komunikace

Přímá komunikace je jedním z nejdůležitějších pilířů každého zdravého vztahu, ať už je pracovní, rodinný nebo partnerský. Pasivně agresivní “tichá domácnost” nejen, že nevede k vyřešení aktuálního problému, ale často způsobí otevření starých ran, které byly v minulosti rovněž zameteny pod koberec. Pokud jste tedy řešíte jakoukoliv situaci, férová a otevřená komunikace je prvním krokem k nalezení řešení. 

Nezapomínejte také na to, že součástí efektivní komunikace je i schopnost naslouchat. Je pochopitelné, že chcete ostatním představit vlastní pohled na věc, tato výsada by se však měla týkat všech zúčastněných. Jestliže cítíte, že vaše chování ovlivňují emoce, můžete druhou stranu požádat o chvíli “klidu” k uspořádání myšlenek – poté se ale k tématu opět vraťte a nenechávejte jej zapadnout.

2. Respektování hranic

Neméně důležitým prvkem je ve vztahu respektování hranic. Každý jedinec má v nejrůznějších oblastech individuální pravidla, jejichž překročení pro něj znamená nepříjemnou situaci. Právě nastavení hranic je velmi důležitou součástí péče o celkové duševní zdraví, ale i prevence konfliktů – pokud totiž budou vaše hranice pravidelně překračovány a vy si to navenek necháte líbit, bude se ve vás hromadit vztek a frustrace. A stejně jako tomu bývá u vulkánu, nahromaděná energie se bude muset dříve nebo později uvolnit. 

V závislosti na situaci můžete samozřejmě v rámci svých hranic dělat oboustranné kompromisy, které by však měly být založeny na výše zmíněné otevřené komunikaci, nikoliv na manipulaci nebo dokonce vyhrožování.

3. Podpora 

Podpora hraje ve vztazích roli nejen v oblastí emoční, ale ukazuje se, že má vliv také na vzorce chování. Podle některých studií může dostupnost podpory ve vztahu nebo podpůrných skupinách snižovat míru pociťovaného stresu, jsou ale práce, které hovoří i o poklesu hladiny krevního tlaku nebo dokonce nižší míře úmrtnosti.

Ukazuje se také, že podpora ve vztazích může působit jako preventivní faktor nevhodných návyků, jako např. kouření nebo konzumace alkoholu. Vědomí, že se můžete v případě nouze jeden na druhého obrátit, je tak jedním ze základních předpokladů fungujícího vztahu – ať se jedná o partnera, rodiče či kamaráda. 

4. Důvěra

Vzájemná důvěra ve vztahu představuje pevný základ, na kterém můžete stavět další dílky pomyslné skládačky. Fakt, že se o svého partnera můžete kdykoliv opřít, svěřit mu své obavy nebo jej požádat o radu, vám při vzájemném soužití poskytuje tolik potřebný pocit bezpečí a bezpodmínečné lásky. Díky vzájemné důvěře můžete při vzájemné interakci zažívat skutečné uvolnění a být zcela sami sebou. S důvěrou se také pojí také další oblasti vztahu, jako vzájemná vazba, intimita, sebeúcta a celková spokojenost.

Podle výzkumů však není schopnost důvěry u všech lidí stejná, a je vázána zejména na psychický vývoj jedince, jeho duševní pohodu či vyzrálost. Lidé, kteří měli z nějakého důvodu problémy s navázáním bezpečného vztahu v dětství pak mohou při navazování vztahů v dospělosti projevovat úzkost z odmítnutí, nebo se chovat vyhýbavě. Dobrou zprávou však je, že i v těchto případech lze staré vzorce do jisté míry “přepsat”.

7 faktorů, které jsou podle výzkumu zásadní pro zdravé a dlouhotrvající vztahy

5. Realistická očekávání

Očekávání je zdrojem pozitivních emocí, a to nejen ve vztahu. Umožňuje vám plánovat, připravit se na budoucí události a těšit se z nich. Je tu však i druhá stránka, která se s očekáváním do jisté míry pojí, a to zklamání. Druhá strana totiž vaše představy nemusí ve všech případech naplnit – ale ne vždy se musí jednat o její “chybu”. 

Pokud tedy od partnera něco očekáváte, zeptejte se nejprve sami sebe, zda jsou vaše očekávání realistická. Fantazie někdy s lidskou myslí zvládá vyvádět doslova psí kusy, a přehnaná očekávání spolu s neadekvátní komunikací mohou být předmětem nejednoho sporu. Je např. zcela v pořádku očekávat dohodu na kompromisu, ovšem trvat na naprostém přehodnocení osobnosti druhé strany je bezpochyby “red flag” (varovné znamení).

6. Ochota pracovat na vztahu

Během společného soužití nevyhnutelně dojde k vývoji a menším či větším změnám v osobnosti každého z účastníků – během života se totiž vyvíjí vaše zájmy, priority, emoční zralost atd. Podobně je to i s utvářením samotného vztahu, na kterém je tedy nutno kontinuálně pracovat. Právě ochota partnerů pečovat o jejich vzájemný vztah byla ve studiích pozorována jako jeden z faktorů úspěšného a dlouhotrvajícího vztahu.

7. Maličkosti

Techniky cílící na zlepšení duševní pohody a životní spokojenosti se často zaměřují na uvědomění si přítomného okamžiku a radost z maličkostí – a ani vztahy nejsou v tomto případě výjimkou. Výše zmíněné body vám možná mohou připadat trochu abstraktní a neuchopitelné. Zkuste si je tedy pročíst znovu s tím, že si u každého z nich identifikujete alespoň jednu maličkost, kterou můžete svému partnerovi vyjádřit podporu, důvěru, nebo lásku. 

Tyto maličkosti mohou mít podobu zájmu partnerovy pocity či prosté vyjádření lásky či vděčnosti. I prosté “Co by ti o víkendu udělalo radost?” může vztah v mnoha ohledech oživit a posílit. Vždy je samozřejmě potřeba stavět na výše zmiňovaných základech – tyto malé a každodenní projevy pozornosti však mohou být jednoduchým a efektivním způsobem, jak je do vašeho vztahu zakomponovat. 

Další možností vyjádření jsou gesta. Můžete s partnerem zajít na oblíbené místo, shlédnout oblíbený film, překvapit ho chutným jídlem. Za některými gesty ale nemusíte vyrážet mimo domov – roli hraje např. i způsob, jakým se přivítáte nebo letmé obejmutí, když se míjíte ve dveřích. Všechny tyto zdánlivě nepodstatné maličkosti vám mohou pomoci lépe projevit své pocity a udělat tak vaše soužití láskyplnější. 

Co si z toho vzít? 

Vztahy jsou důležitou součástí lidského života. Aby byly pevné, dlouhotrvající a oboustranně příjemné, je potřeba, aby na nich partneři průběžně pracovali a neopomíjeli další základní faktory, které jsou podstatou harmonického soužití. Mezi ty nejdůležitější patří otevřená komunikace, podpora, respektování hranic nebo důvěra. Zvláštní pozornost je vhodné věnovat také každodenním návykům a maličkostem, jelikož právě tato gesta mohou být způsobem, jak otevřeněji projevovat svou náklonnost. 

Motýli v břiše a další fyzické projevy zamilovanosti
Motýli v břiše a další fyzické projevy zamilovanosti
Láska je krásná věc. Pokud se zamilujete, ve vašem těle se začnou dít věci! A my si typické pocity zaláskovaných lidí rozebereme tak trochu vědeckým okem.
Miluju a maluju aneb jak nás ovlivňují hormony lásky?
Miluju a maluju aneb jak nás ovlivňují hormony lásky?
Láska je krásný, intenzivní i nevyzpytatelný pocit. Ať při čerstvém zamilování, tak dlouhodobém vztahu se ve vašem těle dějí věci! V tomto článku si vědeckým okem rozebereme nejen typické pocity zaláskovaných lidí, ale také představíme hormony za tyto reakce odpovědné.
Co je to láska? Jaké procesy se při ní v našem těle odehrávají?
Co je to láska? Jaké procesy se při ní v našem těle odehrávají?
Láska. Je tu odjakživa a přesto s námi pořád dokáže pořádně zacloumat. Pojďme se na ni dnes podívat z biologického hlediska. Jaké procesy v našem těle probíhají, když se zamilujeme a jaký má láska vliv na naše chování?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?
Kegelovy cviky: posílení svalů pánevního dna snadno a efektivně
Kegelovy cviky: posílení svalů pánevního dna snadno a efektivně
Co je v těle, to se počítá. Přesně toto poupravené rčení by se dalo použít pro posilování pánevního dna pomocí Kegelových cviků. Nejenom, že tím podpoříte normální funkci močového měchýře a střev, navíc zpevníte core či zlepšíte své sexuální zdraví! Tento článek vám představí další benefity i jednoduchý návod k jejich realizaci.
Je retinol opravdu takový klenot při péči o pleť?
Je retinol opravdu takový klenot při péči o pleť?
Retinol, jméno, které obvykle slyšíte v lékárně či drogerii. O co se ale vlastně jedná a proč jsou jeho farmakologické účinky tak populární, se dozvíte v tomto článku!
6 jednoduchých tipů, jak na nafouknuté břicho
6 jednoduchých tipů, jak na nafouknuté břicho
Věděli jste, že proti nadýmání můžete bojovat i jinak, než vyřazením luštěnin? Přečtěte si všech 6 tipů a zjistěte, který je ten správný pro vás. Připojili jsme i několik tipů na jednoduché snacky, kterými potěšíte vaše trávení.