ASMR: nová forma prokrastinace, nebo fenomén s pozitivními účinky na tělo i mysl?

ověřil/a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáře
ASMR: nová forma prokrastinace, nebo fenomén s pozitivními účinky na tělo i mysl?
Image by Freepik
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
 • ASMR neboli autonomní senzorická meridiánová reakce je označení pro příjemné pocity vyvolané vnějšími vlivy.
 • Reakce na spouštěče ASMR se může u jednotlivých osob velmi lišit – někteří lidé je vnímají intenzivně, jiné naopak nemusí reagovat vůbec.
 • Výzkum vlivu ASMR na fyzické i duševní zdraví je prozatím v počátku, dosavadní studie však zaznamenaly možný příznivý vliv.

Co je to ASMR?

Na 9. dubna připadá Mezinárodní den ASMR – o co se tedy jedná? Celý název tohoto fenoménu zní autonomní senzorická meridiánová reakce, a popisuje pocity, které vyvolávají určité vnější podněty, jako např. zvuky, obrazové podněty nebo doteky. Za ASMR se skrývá mnohem více, než se na první pohled může zdát – nejedná se jen o prosté vysedávání u obrazovky a sledování videí se skládáním papíru nebo drcením křídy, ale zdá se, že může přinášet i jisté terapeutické účinky. 

Lidé popisují pocity vyvstávající při ASMR jako příjemné brnění, v populární literatuře se můžete setkat i s pojmy jako “brnění mozku”, nebo dokonce “mozkové orgasmy”. Tyto reakce mohou být vyvolány podněty jako jsou např.:

 • šeptání
 • tiché vrzání, škrábání, šustění nebo klepání
 • pomalé pohyby rukou
 • drcení, tvarování či krájení
 • jemné doteky

Co se s mozkem během ASMR děje? 

Cesta za definitivním poznáním mechanismu ASMR je teprve na začátku, existují již ale některé studie, které se touto otázkou zabývaly. Jedna z nich např. poukazuje na to, že při sledování ASMR videí dochází k zapojení specifických center mozku, a to zejména oblasti spojené s empatií, emocemi, sebeuvědoměním a sociální angažovaností. 

Autoři výzkumu také poukazují na možné spojení ASMR a zvýšení sekrece některých neuromediátorů. Pocity popisované při ASMR se shodují s fyziologickým působením dopaminu, oxytocinu nebo endorfinů. Některé studie také potvrdily, že při poslechu hudby ke zvýšené sekreci těchto působků opravdu dochází, a to zejména u dopaminu. Zda bude ale mechanismus účinku u ASMR stejný, ukáže až budoucí výzkum. 

Co na ASMR říkají studie? 

ASMR je ve světě vědy poměrně nový koncept, a pro opravdu přesvědčivé závěry je tedy potřeba vyčkat, co přinese budoucí výzkum. Existující studie nicméně poukazují na to, že ASMR může na fyziologické pochody v těle skutečně působit. U lidí vystavených podnětům vyvolávajícím ASMR byla zaznamenána např. snížená srdeční frekvence nebo zvýšená vodivost kůže. Sledovaní lidé také uváděli, že prožívají klid a pozitivní míru vzrušení. Zdá se také, že ASMR se liší např. od mravenčení způsobeného poslechem hudby, kde se míra srdeční frekvence naopak zpravidla zvyšuje. 

Studie z roku 2023 porovnávala u studentů efekt ASMR videí s videi zahrnujícími pěší turistiku. Ukázalo se, že příjemné pocity a relaxace vykazovaly obě skupiny studentů,  u skupiny sledující ASMR však byla intenzita těchto výstupů vyšší. Zajímavé však je, že se ve skupině s ASMR videi objevili i lidé, kteří uvedli, že na ASMR nereagují – tito respondenti zažívali nižší míru relaxace a příjemných pocitů než skupina sledující videa s pěší turistikou. Je však třeba poznamenat, že data byla shromažďována prostřednictvím dotazníků a odpovědi tak mohou být ovlivněny subjektivním vnímáním respondentů. Na další objektivnější studie tedy bude třeba si ještě počkat, výsledky však naznačují, že ASMR může skutečně ovlivňovat některé fyziologické i duševní aspekty. 

Jaké může mít zkušenost s ASMR výhody? 

Jak již bylo naznačeno výše, k definitivnímu potvrzení účinků ASMR je potřeba dalších studií, a v současnosti se lze opřít zejména o benefity, které vypovídají sami účastníci studií. Je také třeba si uvědomit, že každý člověk může na ASMR reagovat rozdílně – zatímco někdo může zažívat skutečně intenzivní prožitky, jiní mohou být vůči této stimulaci “imunní”.

 • Pocity úlevy a potěšení: Účastníci výzkumu v reakci na ASMR nejčastěji popisují právě pocity úlevy, uvolnění a příjemnou stimulaci. Díky rychlému účinku je také možné, že ASMR může být nápomocné při odvedení pozornosti při úzkosti nebo dokonce panických stavech. I tyto hypotézy je však třeba hlouběji ověřit. 
 • Zlepšení kvality spánku: Studie kombinující ASMR s binaurálním zvukem dospěla k závěru, že stav zklidnění a uvolnění navozený těmito praktikami může pozitivně působit na navození spánku a zlepšení jeho kvality. 
 • Navození stavu flow: Podle výzkumu mohou pocity vycházející z ASMR usnadnit navození tzv. stavu flow, který vám pomůže hlouběji se ponořit do dané činnosti a podat tak maximální výkon s minimálním úsilím. Díky tomu může pomoci např. se soustředěním, učením nebo dokonce úlevou od chronické bolesti. Pokud se chcete o tomto stavu dozvědět více, přečtěte si článek Stav flow: dostaňte ze sebe to nejlepší.
ASMR: nová forma prokrastinace, nebo fenomén s pozitivními účinky na tělo i mysl?
Image by Freepik

Jaké formy navození ASMR můžete vyzkoušet? 

Jak již bylo zmíněno výše, existuje mnoho podnětů, které mohou vést ke zkušenosti ASMR. Intenzita reakce na různé vjemy se bude u lidí pravděpodobně lišit, je proto zcela na vás, které formy vám budou vyhovovat nejvíce. Nejznámějšími stimuly z jednotlivých senzorických kategorií jsou např.

1. Zvukové vjemy

 • Šeptání
 • Škrábání, drcení
 • Otáčení stránek knihy
 • Poklepávání
 • Tikání hodin
 • Proudění vody, kapání vody
 • Psaní perem/psaní na klávesnici
 • Kočičí předení

2. Vizuální vjemy

 • Jemné pohyby rukou
 • Míchání barev
 • Narušování struktury objektů – drcení, krájení, škrábání, loupání, mačkání

3. Fyzické vjemy

 • Hra s vlasy
 • Tvoření s pískem, hlínou atd.
 • Šimrání štětcem na líčení
 • Masáž těla/masáž obličeje rollerem

4. Situační vjemy

 • Vyslovování určitých slov (tato technika může být také základem meditace)
 • Imaginace (představujete si např. hřejivý pocit ve vašem těle)

Nezapomínejte však na to, že nadužívání podobných činností může mít na celkový well–being a zdraví spíše negativní efekt. Je bezpochyby dobré vědět, že vám zkušenost s ASMR může přinést nějaké benefity, nebo být dokonce pomocí při stavech úzkosti. Nenechte se ale vtáhnout do nekonečných algoritmů sociálních sítí podsouvajících vám další a další videa. Stimuly pro svůj mozek byste totiž měli sbírat především venku, v reálném světě.

Co si z toho vzít? 

ASMR je fenomén, který v posledních letech zažívá velký boom. Ačkoliv se ukazuje, že někteří jedinci na tuto stimulaci nemusí vůbec reagovat, pro většinu lidí představuje ASMR příjemné pocity, uvolnění a zlepšení nálady. 

Neexistuje prozatím mnoho kvalitních studií, podle závěrů těch dostupných se však zdá, že ASMR může skutečně pozitivně ovlivnit některé fyzické i duševní pochody. Existuje mnoho forem ASMR, od zvukových vjemů, přes vizuální a fyzické až po situační. 

Meditace: jak dosáhnout pozitivních účinků, a který typ zvolit?
Meditace: jak dosáhnout pozitivních účinků, a který typ zvolit?
Přijde vám meditace jako z jiného světa? Dnešní článek vám představí studiemi potvrzené benefity této relaxační techniky a ukáže vám, že meditovat můžete třeba i na procházce.
Self-care: 10 jednoduchých tipů na každodenní sebepéči
Self-care: 10 jednoduchých tipů na každodenní sebepéči
Self‑care je ve společnosti často mylně vnímána jako znac sobeckosti, snobství, nebo bývá zaměňována za seberozvoj. Vědecké důkazy o jejích benefitech však mluví samy a sebe, a mnoho těchto činnosti zvládnete zadarmo a z pohodlí domova.
Není stres jako stres. Který je ten zdravý a který nám naopak škodí?
Není stres jako stres. Který je ten zdravý a který nám naopak škodí?
Není stres jako stres. Jakým stresovým situacím bychom se měli raději vyhnout a které pro náš imunitní systém mohou být z dlouhodobého hlediska prospěšné?
Jak funguje dopaminový detox?
Jak funguje dopaminový detox?
Dopaminové detoxy zahrnují omezení spouštěčů produkce "levného dopaminu", například přejídání se či nadměrný čas na sociálních sítích. Jak přesně tento půst funguje a jsou jeho potenciální benefity podpořeny výzkumy? Odpovědi se dozvíte v tomto článku!
Digitální detox: 7 způsobů, jak omezit čas online a být se sebou spokojenější
Digitální detox: 7 způsobů, jak omezit čas online a být se sebou spokojenější
Možná nejste tak úplně spokojeni s tím, jak svá chytrá zařízení používáte. Zároveň si nevíte rady s tím, jak z toho začarovaného kruhu ven. Připravili jsme pro vás pár praktických tipů, díky kterým se naučíte používat vychytávky moderní doby chytře.
Stav flow: dostaňte ze sebe to nejlepší
Stav flow: dostaňte ze sebe to nejlepší
I vy už jste někdy zažili stav flow – pocit, kdy se na nějakou činnost soustředíte tak silně, že okolní svět najednou plyne okolo vás. Co vám může v životě přinést a jak jej dosáhnout častěji?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?