Maderoterapie: Převrat v boji proti celulitidě, nebo nafouknutá bublina?

Kristýna
Kristýna Dvořáková 13. 3. 2023
Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Maderoterapie: Převrat v boji proti celulitidě, nebo nafouknutá bublina?
  • Celulitida se vyskytuje cca u 85–90 % žen a 10 % mužů.
  • Maderoterapie je často spojována s pozitivními účinky právě v souvislosti s celulitidou.
  • Nejlepšího efektu v oblasti zmírnění příznaků celulitidy dosáhnete dodržováním zásad zdravého životního stylu, případně doplňkovými procedurami.

Co je maderoterapie?

Maderoterapie, neboli terapie dřevem, je stará masážní technika, přičemž k masáži se používají nejčastěji speciálně tvarované dřevěné válečky se zvrásněným povrchem či zbroušenými dřevěnými jehličkami, setkat se však můžete i s hladkými nástroji upravenými do nejrůznějších tvarů.

Maderoterapie má podle svých zastánců sloužit k celkovému uvolnění, redukci stresu, podpoře činnosti lymfatického systému, a zejména pak k boji s celulitidou nebo vráskami. Jsou ale jejich tvrzení skutečně podpořena studiemi? A skutečně se jedná o revoluční techniku v eliminaci celulitidy?

Co je celulitida a na jakém podkladě vzniká?

Celulitida je stav, kdy dochází ke zvětšování objemu tukových buněk v podkožní tkáni, které jsou pak následně vytlačovány k povrchu kůže a omezují v dané lokalitě průtok krve a lymfy. Je přítomna asi u 85–90 % dospělých žen, zatímco u mužů je její výskyt cca 10 %. Nejčastěji se pak celulitida vyskytuje v oblasti stehen, hýždí a boků. Někteří vědci, vzhledem k její vysoké incidenci u ženského pohlaví, dokonce navrhují pohlížet na celulitidu spíše jako na sekundární ženský pohlavní znak.

A proč je vlastně celulitida u žen o tolik více rozšířena? Příčina tkví ve struktuře pojivových tkání obou pohlaví – zatímco u mužského pohlaví je pojivo soustředěno v síťovitém vzoru, u žen se jedná pouze o svislé pruhy táhnoucí se jedním směrem. Z toho důvodu je pro zvětšené tukové buňky o mnoho jednodušší prodrat se k povrchu a vytvářet efekt pomerančové kůže a starých známých ďolíčků.

Maderoterapie: Převrat v boji proti celulitidě, nebo nafouknutá bublina?

Může mít maderoterapie na celulitidu skutečně vliv?

Maderoterapie je v první řadě masážní technikou, což znamená, že může podpořit celkové uvolnění, regeneraci, nebo ulevit od stresu – obzvláště třeba v kombinaci s aromaterapií. Masážní techniky totiž působí nejen lokálně, ale dočasně ovlivňují také centrální nervový systém, endokrinní systém, látkovou výměnu tkání, svalový tonus atp. Na samotné kůži rovněž podporuje odstranění odumřelých buněk a lokální prokrvení.

Masáž strukturovanými dřevěnými pomůckami působí mechanicky na povrch kůže a podkoží, čímž ovlivňuje mimo jiné i krevní oběh v dané lokaci, funkci mazových žláz nebo právě lymfatických drah. Co se tedy týče zmírnění příznaků celulitidy, je‑li masáž provedena správně, může mít skutečně pozitivní účinky (které jsou však spíše dočasného charakteru).

Studie se však maderoterapií prozatím příliš nezabývají a tyto potenciální účinky tak lze vyvozovat spíše z celkového efektu lymfatických i klasických masáží.

Na co si dát pozor

Přestože, vzhledem ke své povaze, může maderoterapie vést k pozitivním účinkům na lymfatický systém a tedy i zmírnění projevů celulitidy, nelze bohužel očekávat zázračné a dlouhodobé výsledky. Jedná se takspíše o jakousi podpůrnou proceduru. Stejně jako v případě nejrůznějších krémů a kosmetických produktů, ani v tomto případě není dostatek klinických dat, které by mohly potvrdit spolehlivou účinnost této metody.

Naprosto rozhodujícím faktorem je pak vyhledání vyškoleného odborníka – aby byla maderoterapie (či jiný způsob lymfatické masáže) skutečně účinná a bezpečná. Špatně provedená masáž by totiž mohla funkce mízního systému naopak poškodit a způsobit tak nežádoucí otoky v periferních částech těla. Kontraindikací jsou zároveň i některá onemocnění, jako např. onemocnění srdečně-cévního systému, onemocnění ledvin, akutní infekční onemocnění, nadměrná srážlivost krve nebo také těhotenství.

Maderoterapie: Převrat v boji proti celulitidě, nebo nafouknutá bublina?

Jaká další opatření mohou zmírnit projevy celulitidy?

Kromě pohlaví patří mezi neovlivnitelné rizikové faktory vzniku celulitidy genetika, rasa, hormonální rovnováha, rozložení tuku na těle, nebo také závažné defekty cévního či lymfatického systému. Pokud však tyto nepřízně osudu pominete, pořád zbývá poměrně široká škála možností, jak projevy celulitidy zmírnit.

Mezi faktory ovlivnitelné totiž patří:

Nejlepších výsledků pak dosáhnete kombinací výše uvedených doporučení. Zvláště ženy by si však měly uvědomit, že celulitida je pro jejich pohlaví skutečně typická a není na proto místě se za ni stydět, nebo ji schovávat před světem. Pokud je však celulitida jednoznačně způsobena abnormálně vysokým množstvím tělesného tuku nebo nezdravým životním stylem, je samozřejmě ve vašem vlastním zájmu snažit se dosáhnout optimální hmotnosti a dbát o své zdraví.

Vyzkoušet můžete také studené koupele, nebo střídání teplé a studené vody. V reakci na změny teplot totiž dojde k rozšíření/stažení krevních cév, což může v exponovaných místech podpořit normální průtok krve.

Co si z toho vzít?

Celulitida je, zejména u žen, velmi rozšířeným jevem. Rizikové faktory jejího vzniku jsou zčásti neovlivnitelné, na druhou stranu však její projevy lze efektivně zmírnit skrze dodržování zdravého životního stylu, pravidelného pohybu nebo adekvátním pitným režimem. Co se týče podpůrných procedur jako lymfatické masáže, terapie laserem nebo kosmetické přípravky, nad těmi se stále vznáší spousta otazníků.

Jedním z těchto postupů může být také maderoterapie, která při provedení zkušeným terapeutem může podpořit průtok lymfy a krve exponovanými místy, a dočasně tak projevy celulitidy zmírňovat. Rozhodně však není na místě této metodě připisovat zaručené a dlouhotrvající účinky. Nejlepší prevencí celulitidy je totiž již zmíněný zdravý životní styl. Obzvláště ženy by rovněž měly myslet na to, že pokud není celulitida spojena např. s nadměrným množstvím tělesného tuku, není na místě se za ni stydět a “postižené” oblasti zahalovat.

Přidej se k 40 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
Líbí se mi Uložit článek