Toxické vztahy: proč jsou nebezpečné a čeho si všímat?

ověřil/a RNDr. Tomáš Novotný
Komentáře
Toxické vztahy: proč jsou nebezpečné a čeho si všímat?
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
 • Nefunkční a toxické vztahy mohou být zdrojem nadměrného stresu a negativně ovlivňovat duševní i fyzické zdraví.
 • Nejčastějšími typy chování v toxickém vztahu je nerespektování hranic, manipulace, nedostatek podpory, ignorování potřeb druhých atd.
 • Po identifikaci problémového chování může pomoci rozhovor, v některých případech je však jedinou možností ukončení vztahu a vyhledání odborné pomoci.

Co je a není "toxický" vztah?

Vztahy jsou nezbytnou součástí života lidí, ať už se jedná o ty pracovní, rodinné, partnerské, přátelské či dokonce vztah k sobě samotné(mu). Soužití s ostatními se často promítá do vaší nálady, sebevědomí, ochoty, ale také duševního a fyzického zdraví.  Ač se vám může výraz "toxický" zdát až přehnaný, na danou situaci naopak dokonale sedí – takové vztahy totiž mohou váš život skutečně otrávit.

Toxické vztahy by neměly mít v vašem životě místo, na druhou stranu je nutné správně rozlišovat, co tuto definici skutečně splňuje, a co naopak ne. I funkční a dobře nastavené vztahy totiž mohou být čas od času zdrojem neshod a hádek – důležité však je, jak se k nim jejich strany postaví a zda jsou ochotny pracovat na zlepšení. Odříznout se od kamarádky jen proto, že zrušila plánovanou kávu, tak v tomto ohledu určitě není nutné.

Web psychologytoday.cz na svých stránkách uvádí příklad několika jednoduchých otázek, které vám pomohou identifikovat tzv. “red flags” (varovné signály). Samozřejmě se však jedná pouze o zjednodušenou a obecnou pomůcku – závěry je potřeba vždy zhodnotit v kontextu vašeho celkového vztahu a individuálních odlišností.

 1. Když jste s danou osobou, cítíte se obvykle spokojeni a nabití energií? Nebo jste často naopak nenaplnění a vyčerpaní?
 2. Když s ním/ní strávíte nějaký čas, máte ze sebe poté obvykle lepší nebo horší pocit?
 3. Cítíte se s touto osobou fyzicky a/nebo emocionálně v bezpečí, nebo se někdy cítíte ohroženi/v nebezpečí?
 4. Existuje ve vašem vztahu poměrně rovnocenné rozdělení na „dávat a brát“, nebo máte pocit, že vy vždy dáváte a on/ona vždy bere?
 5. Vyznačuje se vztah pocity bezpečí a spokojenosti, nebo dramatem a úzkostí?
 6. Máte pocit, že je spokojený/á s tím, kdo jste, nebo máte pocit, že se musíte změnit, aby byl/a šťastný/á?

Jak mohou "toxické" vztahy vypadat?

1. Manipulace

Manipulátoři se snaží ovládat myšlení či chování ostatních, zpravidla ve svůj prospěch. Manipulace zahrnuje mnoho technik, od citového vydírání a vyvolávání pocitu viny, přes izolaci oběti od přátel, až po záměrné a postupné snižování sebevědomí a sebeúcty oběti – aby vůči manipulátorovi cítila malá, bezmocná a neschopná.

Manipulací vás lidé často mohou dostat do situací, které byste si za normálních okolností nedokázali ani představit, vytváří dojem, že jste osamělí a bezmocní a všechno zlé je zkrátka jen a jen vaše vina. Může vám také tvrdit, že pokud neuděláte to, či ono, nemáte ho ve skutečnosti rád(a) a on bude nešťastný…

2. Nerespektování hranic

V průběhu času se mění životní situace, potřeby i lidé samotní – je tak pochopitelné, že fluktuovat budou i vaše hranice toho, v čem je možné ostatním vyjít vstříc a kde se naopak nachází tzv. červená lajna. Některé dny zkrátka nemůžete vyrazit do baru nebo pomoci kolegovi s problémem v práci, protože zkrátka máte vlastní povinnosti nebo potřeby.

Problémem je, pokud se vám za toto dodržování svých hranice dostává pravidelné sprchy výčitek a důvodů, proč byste se ve skutečnosti měli podřídit jim.

3. Nedostatek podpory

Podpora je jedním z pilířů vztahu, a její optimální míra samozřejmě závisí na konkrétní situaci – v toxickém vztahu jsou však vaše problémy a potřeba často bagatelizovány a snižovány. Namísto vyslechnutí a podpůrné rady si tak často vyslechnete věty typu “Prosím tě, tyhle starosti bych chtěl/a mít.”, popř. namísto odpovědi začne daný člověk hned mluvit o sobě.

V některých případech vám úspěch ani nepřejí – mají totiž strach, že byste je “přerostli”. V krajních případech vás od dosažení cíle mohou přímo zrazovat, samozřejmě za záminkou předstírání obavy o vás.

4. Ignorování potřeb

Ignorace potřeb úzce souvisí s nedostatkem podpory výše – zdaleka ne vždy se však musí jednat o krizovou situaci, kdy potřebujete podpořit či poradit. Často ji můžete rozpoznat ve zdánlivých maličkostech, např. plánování událostí na termín, který jste předem avizovali jako nevhodný, nebo neschopnost tolerovat, že během náročného období zkrátka potřebujete více času sami pro sebe. Tento člověk vám zkrátka dává najevo, že jeho potřeby jsou za všech okolností nadřazené těm vašim.

5. Ponižování či jakékoliv formy násilí

Pro záměrné ponižování a shazování není v žádném zdravém vztahu místo – v těch toxických se pak nejčastěji jedná o nástroj manipulace, jak již bylo zmíněno výše. Cílem je vyvolat v oběti dojem, že její názory a schopnosti jsou nedůležité a omezené, a manipulátora tak vlastně potřebuje ke svému přežití.

Naprosto nepřípustné jsou samozřejmě jakékoliv formy násilí, kdy je, skrze zabránění další eskalaci (stupňování napětí), zapotřebí co nejdříve kontaktovat odborníka či linku bezpečí apod.

6. Nefunkční komunikace

Komunikace s "toxickým" člověkem často postrádá respekt, porozumění a laskavost – namísto toho je naplněna sarkasmem, urážkami, obviňováním nebo opovržením. Druhá strana často ani nemusí reagovat na vaše otázky a automaticky přechází do útoku, což vám dává pocit, že vlastně mluvíte “do zdi”. Obvykle také není schopna připustit si jakékoliv vlastní pochybení a je přesvědčena, že chyba je pouze na vaší straně.

Svoje vystupování může podmiňovat také svými potřebami – pokud od vás zrovna něco potřebuje, chová se k vám “naoko” mile, třebaže vám před pár hodinami vmetl/a do tváře zraňující obvinění a urážky. Kvůli dosažení svého cíle jednoduše předstírá, jakoby se předtím nic nestalo.

Toxické vztahy: proč jsou nebezpečné a čeho si všímat?

Jak působí "toxické" vztahy na vaše zdraví?

Setrvávání v toxickém vztahu je náročné za každé situace, ještě horší je však situace v případě, že se jedná o blízkého člověka – člena rodiny, partnera nebo přátele. Podle závěrů studií mohou tyto nefunkční vztahy vést ke zvýšené míře stresu a také vyššímu riziku rozvoje úzkostí, deprese, posttraumatické stresové poruchy atd. Lidé žijící v toxických vztazích mají také vzhledem ke zvýšené míře stresu a neustálému pocitu ohrožení vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Jak se "toxicitě" ve vztahu bránit?

 • Pátrejte po nebezpečných signálech: prvním krokem je identifikace tzv. red flags – když už nyní víte, jak může takové toxické chování vypadat, zaměřte se na to, zda se tento problém týká i vás. I v tomto případě je ale třeba zachovat si selský rozum – pokud partner ve stresu mírně zvýší hlas, nemusí se hned jednat o nebezpečný jev.
 • Své obavy a potřeby jasně komunikujte: pokud zjistíte, že výše zmíněné chování je ve vašem vztahu vlastně denní chleba, zkuste si s druhou stranou o svých obavách otevřeně promluvit. Může se totiž stát, že daný člověk své nebezpečné jednání ani neuvědomuje a jeho cílem není vám jakkoliv ublížit. Pokud to dělá vědomě, s největší pravděpodobností máte tu čest s ukázkovým manipulátorem.

 • Stůjte si za svým názorem a hranicemi: ať už je toxické chování vůči vám směřováno vědomě či nikoliv, zásadní pro vás bude stanovit si hranice, přes které v tomto vztahu zkrátka nepojede vlak. Pokud i přesto stojíte, alespoň do nějaké míry, o zachování tohoto vztahu, je to jediná možnost, jak v něm fungovat bez vážnějších negativních důsledků.
 • Vyhledejte pomoc: pokud si o svém problému potřebujete s někým promluvit, nebo by vás jen zajímal názor nezúčastněné strany, vyhledejte osobu, které důvěřujete, nebo navštivte odborníka – v tomto případě zejména psychologa, psychoterapeuta, linku bezpečí atd. Mohou vám totiž pomoci celou věci si ujasnit a případně vám i poradit, jak se účinně bránit.
 • Ukončete vztah: zejména v případech, kdy s vámi druhá strana manipuluje vědomě, a jejím cílem je tedy využití vaší osoby pro vlastní prospěch, jedinou možností často bývá ukončení tohoto vztahu a přerušení veškerých kontaktů. Zejména v případě rodiny, partnera či blízkých přátel se může jednat o opravdu náročnou situaci – i zde proto vřele doporučuji spolupráci s odborníkem.

Co si z toho vzít?

Mezilidské vztahy jsou důležité pro celkovou životní spokojenost i zdraví – jak to duševní, jak i fyzické. Tyto interakce se však, naneštěstí, mohou zvrtnout ve složitou situaci, ve které jeden z aktérů trpí pod nátlakem toho druhého. Toxické vztahy mohou vést nejen ke zvýšené míře stresu, ale také vyššímu riziku rozvoje úzkosti, depresí, posttraumatické stresové poruchy nebo třeba kardiovaskulárních potíží.

Problematického chování je v prvé řadě potřeba si všimnout – neméně důležité je však odlišit jej od občasných konfliktů a vypjatých situací, které jsou v určité míře přirozenou součástí všech vztahů. Výrazně pomoci může i komunikace s druhou stranou, která si své chování nemusí ani uvědomovat. V každém případě pro vás bude důležité pevné nastavení hranic a ve složitějších situacích vyhledání odborné pomoci či ukončení vztahu.

Dechová cvičení proti stresu i úzkosti
Dechová cvičení proti stresu i úzkosti
Dech je odjakživa spjatý s vaším životem – věděli jste však, že prostřednicvím dechu můžete ovlivnit některé pochody ve vašem těle i mysli? Jak na to, se dozvíte v novém článku.
Asertivní techniky jako klíč ke spokojenosti a lepší produktivitě
Asertivní techniky jako klíč ke spokojenosti a lepší produktivitě
Znáte to – pro druhé byste se klidně rozkrájeli, ale ve většině případů to pro vás končí spíše stresem a frustrací... Ale stejně příště neřeknete "ne"... Co by si lidi pomysleli? Dnešní článek vám prozradí, jak okolí asertivně sdělovat své potřeby, a být tak spokojenější i produktivnější.
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vsaďte na psychoterapii
Dnešní doba je plná stresu a nejistoty - není proto divu, že nám naše problémy občas prostě přerostou přes hlavu. Existuje ale účinná pomoc. Co je psychoterapie a jaké jsou její výhody, zjistíte v novém článku.
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Podstatou hubnutí je, jak jistě víte, kalorický deficit. Co když je ale situace opačná, a vy přijímáte stravy příliš málo? Může paradoxně dojít i ke zvýšení hmotnosti? A jak se tomu bránit? Vše se dozvíte v novém článku.
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
Zácpa občas potká každého z nás a není to nic příjemného. Dá se jí ale zbavit, stejně jako je možné jí předcházet. V článku si řekneme, které potraviny bychom měli v jídelníčku mít, aby nás trápila co nejméně.
Krabičkujete? 9 tipů na rychlá a zdravá jídla do 20 minut
Krabičkujete? 9 tipů na rychlá a zdravá jídla do 20 minut
Že příprava jídel a krabičkování trvá dlouho? S našimi doporučeními se vejdete v pohodě do 20 minut a máte připravené jídlo na celý další následující den!