Arteterapie: co to je a proč ji zkusit?

Bc. Karolína Šimečková
Bc. Karolína Šimečková 9. 6. 2023
6 min. 1 Líbí se mi Komentáře Uložit článek
Arteterapie: co to je a proč ji zkusit?
 • Arteterapie je terapeutická metoda, která se zaměřuje na podporu celkového blahobytu jednotlivce prostřednictvím tvorby uměleckých děl.
 • Používá se ve zdravotnictví, psychoterapii, vzdělávání a sociálních službách.
 • Může být aplikována u dětí i dospělých s různými psychickými a emočními problémy.

Bavila vás ve škole výtvarka nebo pracovní činnosti? Ještě aby ne, jednalo se o zábavné a uvolňující aktivity – a co kdybychom vám řekli, že právě tvorba umění může být pro i dospělé mocným terapeutickým nástrojem, zejména při podpůrné léčbě nebo zvládání bolesti? Tento článek se zabývá právě arteterapií, jejím fungováním a benefity!

Co to arteterapie je?

Podle American Art Therapy Association je arteterapie druhem léčby kombinují umělecký proces s terapeutickou podporou k dosažení emocionálního, psychologického a fyzického blahobytu jednotlivce pomocí „aktivní tvorby umění, tvůrčího procesu, aplikované psychologické teorie a lidské zkušenosti“. Sezení jsou vhodná pro všechny věkové kategorie jakožto individuální schůzky, skupinové terapie či rodinné nebo párové poradenství. Jedním z hlavních cílů arteterapie je zlepšit pohodu a podpořit klienty v jejich procesu sebepoznání, vyjádření a nalezení způsobů, jak se vyrovnávat se svými emocemi a životními výzvami. Arteterapie se odehrává ve vzdělávacích, lékařských a rehabilitačních zařízeních, stejně jako v soukromých praxích a klinikách duševního zdraví.

Jak funguje?

Arteterapie funguje na základě víry v přirozenou schopnost člověka vyjádřit se a poznávat se prostřednictvím kreativního procesu. Jejím základním principem je využívání tvorby k podnícení fyzické i duševní vyrovnanosti – tím se odlišuje od jiných terapeutických přístupů, a to díky zaměření na rozvoj sebepojetí a sebeuvědomění prostřednictvím tvůrčího procesu.

Na arteterapeutickém sezení může jednotlivec provádět některá z následujících cvičení:

 • malování
 • výkres
 • malování prsty
 • práce s hlínou
 • řezba
 • sochařství
 • vytvářet koláže

A přestože tato cvičení probíhají pod vedením arteterapeuta, výsledkem by měly být nefiltrované odpovědi jednotlivce. Aby se toto porozumění rozvinulo, jednotlivec a jeho arteterapeut o uměleckém díle následně zpravidla diskutují.

5 benefitů arteterapie

 • Zpracování emocí: arteterapie poskytuje prostor pro vyjádření a zpracování emocí prostřednictvím tvorby uměleckých děl. Jedinci mohou vytvářet obrazy, sochy, koláže nebo jiná umělecká díla, která jim umožňují vyjádřit a porozumět svým emocím. To může vést k uvolnění od emočního napětí.
 • Sebepoznání a sebeuvědomění: podpora sebepoznání a sebeuvědomění prostřednictvím umělecké tvorby a reflexe pomáhá objevovat hlubší významy a symboly spojené s prožitky a osobností. Tím se zvyšuje povědomí o sobě samých, silných stránkách, potřebách a cestě k osobnímu růstu.
 • Zlepšení duševního zdraví: arteterapie může být účinným prostředkem při léčbě duševních poruch a psychických obtíží. Pomáhá klientům lépe porozumět jejich prožitkům, zvládat stres, redukovat úzkostné stavy a zlepšovat celkovou pohodu. V některých případech se využívá i jako doplňková činnost v terapii depresí.
 • Potenciální zlepšení sociálních dovedností: tento druh terapie může posilovat komunikační dovednosti a sociální interakce. Skrze sdílení svých uměleckých děl a jejich interpretaci s terapeutem či skupinou klientů se člověk učí formulovat své myšlenky, pocit a názory. To podporuje lepší porozumění sobě samým i druhým a posiluje schopnost navazovat a udržovat zdravé mezilidské vztahy.
 • Podpora osobního růstu a sebevyjádření: zkoumání své kreativity a objevování nových způsobů sebevyjádření je dalším benefitem arteterapie. Klienti mají “volnou ruku” při vyjadřování svých myšlenek a prožitků, což jim může otevřít nové perspektivy a přístupy k sobě samým i k životním výzvám.

Arteterapie: co to je a proč ji zkusit?

Pro koho je arteterapie vhodná?

Arteterapie je často využívána jako součást léčby u dospělých s různými duševními poruchami, včetně deprese, úzkosti, posttraumatické stresové poruchy (PTSD), poruch příjmu potravy a závislostí. Díky své možnosti neomezující kreativity pomáhá klientům a pacientům vyjádřit a zpracovat pocity, objevit zdroje síly a podporovat proces hojení.

Art Therapy Credentials Board naznačuje, že arteterapie pomáhá obzvlášť:

 • lidem, kteří zažili trauma (například přírodní katastrofu)
 • jednotlivcům se závažnými zdravotními problémy, včetně traumatických poranění mozku a nádorových onemocnění
 • lidem s autismem nebo demencí

Arteterapie může také pomoci snížit stres, úzkostlivé stavy nebo dokonce určitou míru bolesti. Efektivní se ukázala též jako podpůrná léčba poruch příjmu potravy či těch u užívání návykových látek. Důvodem je potenciální zlepšení specifických dovedností jedince, klienta nebo pacienta, mezi které patří zkvalitnění přístupu řešení konfliktů, posílení sociálních dovedností či schopnosti seberegulace.

Specifickou skupinou, jež z tohoto druhu léčby může těžit, jsou děti – arteterapie pomáhá dětem a mladistvým s emocionálními problémy, poruchami chování, traumatem, sociálními obtížemi nebo poruchami učení. Usnadňuje vyjádření pocitů a prožitků prostřednictvím uměleckých aktivit a podporuje emocionální růst a sebeuvědomění.

Arteterapie může být přínosem ale doslova pro kohokoli bez výše zmíněných problémů, onemocnění či stavů. Je skvělou formou podpůrné terapie a péče o duševní zdraví pro každého, kdo se zajímá o posílení svého duševního blaha. Jedinečnost arteterapie spočívá v tom, že nabízí možnost otevřeného vyjádření a zapojení do tvůrčího procesu, což poskytuje jednotlivcům volnost a iniciativu bez zbytečných omezení.

Co si z toho vzít?

Arteterapie je terapeutický přístup podporující emocionální, psychologickou a fyzickou pohodu jedince pomocí tvorby umění a tvůrčího procesu. Tato terapie je přístupná lidem všech věkových kategorií a může být užitečná pro lidi s širokou škálou onemocnění, od poruch příjmu potravy až po traumata. Pokud plánujete vyzkoušet arteterapii, jistě se ale napřed o této podpůrné léčbě napřed poraďte se svým lékařem či jiným odborníkem.

Přidej se k 42 tis. odběratelů

Každému z nich jednou týdně vybíráme ty nejlepší články, které jsou určeny 100% právě jemu.

Odebírat
1 Líbí se mi Uložit článek