Poporodní deprese se netýkají jen samotných žen

ověřil/a RNDr. Tomáš Novotný
Komentáře
Poporodní deprese se netýkají jen samotných žen
Image by Freepik
Co v článku najdeš?
Zobrazit seznam Skrýt seznam
  • S poruchami duševního zdraví se v období po porodu potýká až 85 % žen.
  • Závažné formy psychických poruch, s nutností užívání léčiv či dokonce hospitalizací, se projeví cca u 10–15 % z nich.
  • Poporodní deprese se mohou týkat také mužů.

Období po porodu, ale i samotný porod a těhotenství představují pro ženu (a její nejbližší) velkou fyzickou i psychickou zátěž. Je tak pochopitelné, že v reakci na tyto události může po porodu dojít k více či méně závažné duševní nestabilitě, depresi či dokonce psychóze – a jak můžete vidět z výše zmíněných statistik, nejedná se o nic neobvyklého. Čím se tedy tyto možné psychické poruchy vyznačují, a jaké jsou možnosti léčby?

Psychické poruchy spojené s obdobím po porodu

Psychické poruchy v poporodním období zahrnují celkem tři stavy – poporodní “blues”, samotnou poporodní depresi a laktační psychózu. Míra jejich závažnosti i typické charakteristiky jsou vysvětleny dále v textu. Přestože společnost má dodnes tendence závažnost i incidenci těchto stavů podceňovat, poporodní psychické poruchy mohou negativně ovlivnit, či dokonce ohrozit život matky i dítěte. Nejčastěji se tyto stavy nastupují 3–5. den po porodu, mohou se však samozřejmě vyskytnout rozdíly v závislosti na vnějších okolnostech.

Typy duševních potíží spojených s obdobím po porodu

Poporodní deprese se často laicky používá pro označení všech psychických poruch spojených s poporodním obdobím, jedná se však pouze o jednu formu ze tří možných stavů:

1. Poporodní “blues”

První a nejméně závažná forma, při které negativní emoce dosahují nižší intenzity a spontánně odezní do dvou týdnů po porodu. Vyskytuje se zhruba u 50–85 % novopečených matek. Jedná se většinou o změny nálad, plačtivost, podrážděnost nebo lehčí míru úzkosti.

Vzhledem k vysokému výskytu jej odborníci navrhují považovat za zcela běžný stav spojený s poporodním obdobím. Léčba blues většinou nevyžaduje odbornou pomoc, matka je zpravidla schopna vyrovnat se s tímto stavem díky podpoře blízkého okolí a vědomí, že se jedná o normální a častý jev.

2. Poporodní deprese

Jde o vážnější formu psychických obtíží spojených s poporodním obdobím, která se nejčastěji projevuje v prvních 2–3 měsících po porodu. I zde se samozřejmě může doba trvání zásadně lišit, a některé matky pociťují symptomy již během těhotenství. Je třeba si uvědomit, že v tomto případě se již jedná o závažné psychické onemocnění, které skýtá velká nebezpečí samo o sobě – co teprve v neznámé a náročné situaci, kdy je na matku zcela odkázán další život.

Mezi nejčastější projevy patří závažné formy úzkosti nebo panické ataky, vyskytnout se mohou také vtíravé myšlenky týkající se ublížení sobě či dítěti, nebo dokonce sebevražedné sklony. Spolu s těmito specifickými symptomy se samozřejmě objevují i příznaky typické pro depresi jako takovou, tedy beznaděj, smutek, podrážděnost, vyčerpání, únava, ztráta zájmu, pocity viny apod. Vzhledem k tomu, o jak závažný stav se jedná, je vždy nezbytné vyhledat pomoc odborníka (praktický lékař, psychiatr, psycholog), který vás případně odkáže k dalším pověřeným osobám.

3. Poporodní (laktační) psychóza

Jedná se jednoznačně o nejzávažnější formu. Vyskytuje se cca u 1–2 žen z 1000 a probíhá většinou bezprostředně do 48–72 hodin po porodu, přičemž vrcholu tato porucha dosahuje během prvních dvou týdnů po porodu. Typické jsou snížená potřeba spánku nebo rychle se střídající epizody povznesené, až manické, a naopak depresivní nálady. Výrazný je také neklid a podrážděnost, a u matky se v plné síle rozvíjí psychóza. Léčba zpravidla vyžaduje hospitalizaci a následky při zanedbání tohoto stavu mohou být vskutku tragické – výjimkou nejsou případy sebevraždy matky ani fatální ublížení novorozenci.

Poporodní psychické potíže u mužů

I u mužů se mohou v období po porodu vyskytnout symptomy duševní poruchy, statistiky odhadují incidenci cca na 8–10 %, pravděpodobnější je pak výskyt u mužů s prvním dítětem. Stejně jako u žen, mohou mít tuto obtíže různou závažnost, a od ní se odvíjí také terapie. Důležité je však vědět, že se tento problém týká i opačného pohlaví.

Příčiny poporodních psychických potíží

Těhotenství a porod představuje pro ženu zátěž po fyzické i duševní stránce. Přestože nelze přesně určit příčinu rozvoje poporodních psychických obtíží, podíl na těchto stavech má pravděpodobně prudký pokles hormonů estrogenu a progesteronu, které se v průběhu těhotenství v těle vyskytovaly ve vyšších hladinách. Během několika hodin po porodu jejich koncentrace klesá, což může přispět k rozvoji psychických poruch. Dalšími potenciálně rizikovými faktory mohou být porucha funkce štítné žlázy, přidružená jiných onemocnění nebo spánková deprivace.

Dalším významným faktorem jsou emocionální stresory, o které v průběhu těhotenství a porodu skutečně není nouze. Pokud se navíc přidají komplikace ve vztahu, finanční potíže nebo třeba smrt blízkého člověka v nedávné době, může snadno dojít k přesažení takové míry stresu, který je žena schopna zvládnout. Pravděpodobnost také stoupá s přítomností již dříve diagnostikovaným psychickým onemocněním.

Poporodní deprese se netýkají jen samotných žen
Image by Freepik

Jaké jsou možnosti terapie?

Terapie duševních onemocnění v období po porodu se liší dle závažnosti, přidružených onemocnění, příčiny vzniku atd. Pokud tedy symptomy typické pro tyto poruchy pociťujete, vždy vyhledejte pomoc odborníka, který určí, zda váš stav vyžaduje lékařskou péči, případně vám doporučí vhodná farmaka či jiný postup.

U lehkých forem poporodního “blues” je pro matku většinou stěžejní podpora a pomoc blízké rodiny společně s vědomím, že je jedná o normální stav a rozhodně není v této situaci sama. V závislosti na svých možnostech, věku dítěte, frekvenci kojení apod., pak mohou duševní pohodu podpořit zejména základní prvky sebepéče, odpočinku, vyváženého jídelníčku, dostatečného spánku, psychoterapie nebo podpůrné skupiny. Podmínky pro tato doporučení se však mohou u jednotlivých žen velmi lišit a je proto nezbytné počítat s potřebou jisté flexibility.

U závažnějších forem poporodní deprese a psychózy většinou vstupují do hry také farmaka. Nejčastěji se jedná o antidepresiva, v některých případech může být nasazena i hormonální terapie. Vhodné přípravky vám doporučí pouze kvalifikovaný odborník, a i z tohoto důvodu je nezbytná návštěva lékaře. Jako nejúčinnější terapie se u těchto závažnějších stavů ukázala kombinace léčiv a výše zmíněných prvků sebepéče a zdravého životního stylu. Laktační psychózu je pak vzhledem k alarmující závažnosti často nutné řešit hospitalizací.

5 jednoduchých tipů, které mohou poskytnout úlevu

Správný životní styl a sebepéče jsou prokázanými metodami, jak podpořit své duševní zdraví, a to i v období po porodu. Při lehčích formách komplikací se může jednat o dostačující formu terapie, u závažnějších případů je zapotřebí kombinace s vhodnými léčivy.

Následující tipy berte spíše jako návodné záchytné body, protože vzhledem k vývoji a měnícím se potřebám dítěte nemusíte mít vždy možnost svého cíle dosáhnout. Je nadmíru zřejmé, že struktura vašeho dne se bude lišit během šestinedělí a po něm, dalším faktorem může být např. to, zda se o dítě může částečně postarat i partner či prarodiče, jaký má dítě noční režim atd. Začněte tedy postupně a zbytečně se s naplněním těchto doporučení nestresujte – pokud něčeho nemůžete dosáhnout teď, později se vám to v nějaké míře jistě podaří.

1. Co je s vámi špatně? Vůbec nic!

Obrovskou úlevou vám může být už fakt, že s podobnými stavy se porodu potýká naprostá většina žen, a nejedná se tedy o nic raritního ani patologického. Ani pokud ke svému dítěti plně okamžitě plně nepřilnete, neznamená to nic špatného. Uvědomte si, že fyzická i psychická zátěž u vás byly poslední měsíce opravdu enormní a průběžně se ujišťujte v tom, že děláte vše správně.

2. Nebojte se říct si o pomoc/podporu

I při mírných duševních obtížích navštivte v době po porodu odborníka. Včasné zachycení problému totiž může zabránit rozvoji závažnějších forem. I v případě, že nebude nutné užívat k terapii vašeho stavu medikamenty, vám může výrazně pomoci pravidená psychoterapie nebo návštěva podpůrných skupin. O “pomoc” se nebojte říct ani rodičům, zkušenějším známým a samozřejmě partnerovi.

3. Vraťte se k pohybu

Vzhledem k předchozí (i nynější) zátěži organismu je třeba po porodu začít s pohybem postupně, ideálně ve spojení s lékařem či fyzioterapeutem. Doporučená míra, intenzita i typ pohybu se totiž budou lišit dle typu a náročnosti porodu, vašich předchozích zkušeností s cvičením, přidružených onemocnění atd. Procházka (časem i další druhy pohybu) na čerstvém vzduchu vám ale udělá dobře po fyzické i duševní stránce.

4. Dbejte na jídelníček

Dostatečný příjem energie a vyvážená strava jsou v období po porodu velmi důležitými faktory. Kvalita vaší stravy se bude promítat do hojení ran, kvality mateřského mléka a také fyzického i duševního stavu. Kromě dostatečného příjmu bílkovin, komplexních sacharidů a zdraví prospěšných tuků výzkum v této fázi života zdůrazňuje pozitivní efekt omega‑3 mastných kyselin – a to jak v souvislosti s fyzickým zdravím, tak právě i poporodními depresemi.

5. Snažte se najít si čas pro sebe

Už teď možná tušíte, že v některých dnech, a možná i fázích vývoje dítěte, bude toto doporučení čistou utopií. Pokud to však bude možné, zařaďte cokoliv, co vám dovolí na chvíli si vydechnout a “vypnout”. Ať už je to káva na balkoně, masáž nebo čtení knihy – pocity viny za “neproduktivitu” v tomto případě opravdu hoďte za hlavu, protože na pár chvil zaměřených na sebepéči máte rozhodně právo.

Co si z toho vzít?

Období po porodu je velmi náročnou fází, do které si žena navíc zpravidla přenáší ještě i fyzickou i emocionální zátěž z období těhotenství a samotného porodu. Duševní poruchy nejsou v poporodním čase ničím výjimečným, a jejich závažnost a intenzita se může velmi lišit. Vzhledem k možným rizikům plynoucím např. z laktační psychózy je důležité vždy vyhledat odborníka, a to i v lehčích případech, aby se vyloučil pozdější rozvoj onemocnění.

Efektivními metodami terapie jsou zejména podpora ze strany blízkých, zdravý životní styl, vyvážený jídelníček, prvky sebepéče nebo psychoterapie. U závažnějších forem je často na místě přidat léčbu farmaky. Zmiňované formy terapie je samozřejmě třeba vždy přizpůsobit aktuální situaci související s vývojem dítěte, možnou pomocí okolí atd.

Strava při kojení: nejčastější mýty versus fakta
Strava při kojení: nejčastější mýty versus fakta
Při kojení se nemůžou jíst luštěniny, pít káva a musí se držet speciální dieta, nejlépe s omezením všech alergenů. Je to opravdu nutné? Na nejčastější mýty ve výživě při kojení se podíváme v dnešním článku.
Je nebezpečné užívat protein a další doplňky stravy v těhotenství a při kojení?
Je nebezpečné užívat protein a další doplňky stravy v těhotenství a při kojení?
Můžou nastávající nebo kojící maminky používat doplňky stravy a kdy to pro ně může mít opravdu velký význame?
Sport v těhotenství: co je po stránce pohybu zdravé a co naopak rizikové?
Sport v těhotenství: co je po stránce pohybu zdravé a co naopak rizikové?
Ani během těhotenství není důvod se sportem přestávat. Pohybem prospíváte sobě i dítěti. Je však potřeba dodržovat několik zásad. Které to jsou?
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
8 cviků pro posílení a uvolnění bederní páteře
Bolesti zad dokážou poměrně snadno narušovat každodenní aktivity běžného života. Pokud trápí i vás, konkrétně ty v bederní části, je tento článek přesně pro vás. Zabývá se technikami protahování i posilování, které pomohou s bolestí, ztuhlostí a zároveň fungují jako prevence proti budoucím potížím.
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
8 cviků na uvolnění i posílení krční páteře
Bolest krční páteře patří mezi nepříjemný stav ovlivňující fyzickou a psychickou pohodu. Podle studií se navíc předpovídá, že až 7 z 10 lidí tuto bolest zažije. Jak se proti tomu bránit? Dnešní článek prozradí 8 cviků nejen na uvolnění, ale také posilnění krční páteře, které pravidelným cvičením omezí nebo úplně eliminuje bolest.
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit: jak jej vypočítat a správně nastavit?
Kalorický deficit je základem úspěšného hubnutí – co si ale pod tímto pojmem představit, a jak vědomosti poté uvést do praxe?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Proč nehubnu v kalorickém deficitu, a co s tím?
Podstatou hubnutí je, jak jistě víte, kalorický deficit. Co když je ale situace opačná, a vy přijímáte stravy příliš málo? Může paradoxně dojít i ke zvýšení hmotnosti? A jak se tomu bránit? Vše se dozvíte v novém článku.
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
8 věcí, které se stanou po vysazení hormonální antikoncepce
Hormonální antikoncepce je jednou z metod zabraňujících nechtěnému početí. Do jaké míry ale mění přirozené pochody v ženském cyklu, a co můžete očekávat po jejím vysazení?
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
Nafouklé břicho? Toto je 7 nejčastějších příčin
S nafouknutým břichem se setkal téměř každý a všichni se shodnou, že dokáže pořádně znepříjemnit den. Pokud se ovšem obtíže s trávením opakují nebo vás dokonce trápí trvale, je potřeba zakročit. V dnešním článku vám představíme 7 možných příčin nafouklého břicha společně s jejich řešeními!
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence: co vypovídá o našem těle?
Klidová tepová frekvence je jednoduchý ukazatel, který mnoho vypovídá o našem organismu. Jaké hodnoty jsou normální a co tepová frekvence prozradí sportovcům?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé skvrny na nehtech: co je způsobuje?
Bílé tečky na nehtech jsou pro mnohé z nás synonymem pro nedostatek vápníku. Je to ale vždy ta správná příčina?
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Nejlepší cviky na triceps v posilovně i doma!
Triceps tvoří většinu svalové hmoty paže. Pokud chcete, aby vaše ruce připomínaly medvědí tlapy, máme pro vás zásobník cviků, který vám s tím pomůže!
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Nejlepší cviky na střed těla! TOP 5 cviků pro pevný core
Svalům středu těla (CORE) a jejich správnému procvičení by měla věnovat dostatečnou pozornost celá populace. Víte, jakým způsobem střed těla cvičit?
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
6 skupin potravin, které pomohou při zácpě
Zácpa občas potká každého z nás a není to nic příjemného. Dá se jí ale zbavit, stejně jako je možné jí předcházet. V článku si řekneme, které potraviny bychom měli v jídelníčku mít, aby nás trápila co nejméně.
Krabičkujete? 9 tipů na rychlá a zdravá jídla do 20 minut
Krabičkujete? 9 tipů na rychlá a zdravá jídla do 20 minut
Že příprava jídel a krabičkování trvá dlouho? S našimi doporučeními se vejdete v pohodě do 20 minut a máte připravené jídlo na celý další následující den!